Izdavač: Udruženje “Centar za analizu medija i politike”

Glavni urednik: Ozren Kebo

Izvršni direktor: Amer Džihana

Projekt koordinatorica: Maša Galić

Autorice i autori: Nidžara Ahmetašević, Gordana Katana, Uglješa Vuković, Dragan Markovina, Amer Tikveša, Mehmed Halilović, Nino Zelenika, Aleksandar Brezar, Amila Kahrović-Posavljak, Srđan Puhalo, Emina Žuna, Predrag Blagovčanin, Marijana Camović, Mersiha Drinjaković, Dragan Golubović, Anja Gengo

Foto: Samir Jordamović

Nidžara Ahmetašević je novinarka Slobodne Bosne. U svojoj karijeri je radila za brojne lokalne, regionalne i međunarodne medije, uključujući BIRN- Justice Report i Balkan Insight, gdje je bila i jedna od urednica. Nidžarine kolumne objavljivali su portali Radio Sarajevo i Buka. Bavi se i istraživačkim radom te je pisala o ulozi medija u procesu demokratizacije, političkoj propagandi, jeziku mržnje i ulozi medija u procesu suočavanja sa prošlošću. Nidžara živi i radi u Sarajevu.


Gordana Katana Diplomirala na Pravnom fakultetu u Banjaluci. Kao dio tima Instituta Media Plan Sarajevo u prvim poratnim godinama radila na projektima monitoringa medija i demokratizacije medijskog prostora u BiH. Novinarska iskustva stjecala kao dopisnik Glasa Amerike, TV Liberty – Radio Slobodna Evropa, radila kao novinar- suradnik BTH 1-politički magazini Pošteno, Javna tajna i Crta. S kolegama iz BiH,  regiona i Evrope u okviru I. W.P.R., a potom BIRN-a bavila se istaživanjem ratnih zločina počinjenih u Bosni i Hercegovini. Uz novinarstvo, angažovana i u nevladinim organizacijama u cilju promicanja ljudskih prava i demokratizacije društva. Zaposlena u dnevnom listu Oslobođenje.


 

Uglješa Vuković Rođen 1987. u Novoj Gradišci, Hrvatska. Završio Pravni Fakultet Univerziteta u Banjaluci, sarađuje s portalima pišući tekstove iz oblasti savremene politike u BiH. U posljednje vrijeme zainteresovan za medijski sadržaj u kontekstu aktuelnih politika. Piše poeziju i eseje.


Dr. sc. Dragan Markovina (Mostar, 1981.),  po završetku korčulanske gimnazije upisuje studij povijesti na Sveučilištu u Zagrebu, na kojem je diplomirao 2004. godine. Na Filozofskom fakultetu Sveučilištu u Zagrebu završio je 2009. poslijediplomski studij, a na istome fakultetu obranio je 2011. doktorsku disertaciju pod naslovom “Dalmacija u mletačkim reformskim projektima 18. stoljeća”. Od 2004. zaposlen je na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta u Splitu te je član tima na znanstvenom projektu “Triplex Conifinum-hrvatska višegraničja u euromediteranskom kontekstu”. Objavio je 10-ak znanstvenih članaka. Znanstveni i publicistički interes pokazuje i prema suvremenoj hrvatskoj povijesti i kulturi sjećanja. Autor je knjige ‘Između crvenog i crnog: Split i Mostar u kulturi sjećanja’, a uskoro mu iz tiska izlaze knjige ‘Povijest poraženih’ i ‘Dalmacija 18. stoljeća: Konstituiranje društvene modernosti’. Redoviti je suradnik nekoliko novinskih portala i član redakcije „Novog plamena“.


 

Amer Tikveša profesor je književnosti naroda BiH sa završenom Visokom školom novinarstva Mediaplan i s titulom magistra iz oblasti rodnih studija. U njegovoj profesionalnoj biografiji preovladava rad u prosvjeti, novinarstvu te u nevladinom sektoru na polju izgradnje mira i afirmacije građanske hrabrosti.

Rođen je 1979. u Konjicu, živi i radi u Sarajevu.


Mehmed Halilović doskora radio kao pravni savjetnik u Internewsu BiH. Deset godina obavljao funkciju zamjenika Ombudsmena za medije u Federaciji BiH. Glavni i odgovornik urednik “Oslobođenja” od februara 1994. do februara 1999. godine. Prije toga, radio kao komentator u istoj novini (od 1986. do 1994.) i kao urednik spoljnopolitičke rubrike (od 1983. do 1988.), a od 1978. do 1983. godine bio stalni dopisnik lista s Bliskog istoka, sa sjedištem u Kairu. Trener na brojnim seminarima i radionicama za novinare i za javne službenike u Bosni i Hercegovini i u zemljama regiona.


Nino Zelenika apsolvent je hrvatskog i engleskog jezika i književnosti na Filozofskom fakultetu u Mostaru. Od 2011. do 2013. radio je kao urednik na portalu Sutra.ba. Tekstove su mu objavljivali Prometej.ba, Tačno.net, Bljesak.info, Radio Sarajevo i drugi portali. Predmet interesovanja su mu mediji i društveni aktivizam. Živi u Mostaru.

 


Aleksandar Brezar je rođen u Sarajevu 1984. Radio je kao novinar na Radiju 202, te na nekoliko dokumentarnih filmova za PBS, Memorijalni muzej holokausta Sjedinjenih Američkih Država i Al Jazeeru English, između ostalih. Pisao je za Balkanist, Massachusetts Review i sarajevski Mediacentar. Njegovi prevodi objavljivani su u Massachusetts Reviewu, Brooklyn Railu i Asymptoteu. Strip adaptacija kratke priče Karima Zaimovića “Tajna Nikole Tesle”, koju je uradio zajedno sa Enisom Čišićem, nominovana je za nagradu Pushcart 2015.


Foto: Nikola Vučić

Amila Kahrović-Posavljak rođena je u Sarajevu 1984. godine. Na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu stekla je zvanje magistra književnopovijesnih znanosti. Objavljivala je znanstvene radove u brojnim časopisima od kojih su neki (TTEM) registrirani u Web of Science bazi podataka. Osim toga, autorica je više kritičkih članaka koji se tiču odnosa religije i politike, kritičkih čitanja suvremene književnosti i publicistike, nacionalizma i lijeve opcije. Radila je kao novinarka u Oslobođenju i političkom magazinu Dani, kao kolumnistica portala Autograf.hr te suradnica portala Tačno.net


 

Srđan Puhalo (1972) završio je srednju elektrotehničku školu u Sarajevu i Psihologiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Magistrirao je Socijalnu psihologiju 2009. godine u Banjoj Luci. Radi kao rukovodilac sektora istraživanja u Agenciji za PR i marketing Prime Communications. Piše za web portal frontal.baPredrag Blagovčanin
rođen 1985. godine. U Sarajevu 2011. godine diplomirao je na Fakultetu političkih nauka na odsjeku Politologija. Od 2012. godine je stalni član redakcije portala tacno.net gdje radi kao novinar. Piše komentare na aktualna društveno-politička zbivanja u BiH i regionu.


 

Foto: Adnan Julardzija

Emina Žuna je sarađivala sa brojim novinama i internet portalima u BiH i regiji (H-Alter, Žurnal, Oslobođenje, e-novine, Školegijum, Buka, lgtb.ba, Urban Magazin, Radio Sarajevo…). Piše novinske eseje, kritike i komentare. Višegodišnja saradnica sarajevskog Media Centra za koji piše medijske analize.  Diplomirala je komparativnu književnost i psihologiju u Sarajevu, a magistrirala na programu Master Erasmus Mundus en Cultures Littéraires Européennes – CLE (višestruka diploma: francuski, talijanski i grčki master iz književnosti i jezika). Pored novinarstva, bavi se poslovima iz oblasti mentalnog zdravlja, prevodi i piše prozu.


Marijana Camović je završila Pravni fakultet u Podgorici na Univerzitetu Crne Gore. Novinarstvom se bavi već 15 godina. Od 2001. godine radi u podgoričkom dnevniku Vijesti za koji je do 2014. godine i pisala o temema iz oblasti ekonomije. Sada piše kao slobodna novinarka. Predsjednica je Sindikata medija Crne Gore. Naročito je zainteresovana za radno pravo, uslove rada zaposlenih u medijima i poštovanje njihovih prava.


Mersiha Drinjaković je novinarka i urednica u magazinu Gracija. U karijeri, započetoj još 1997. na tadašnjem Radiju Zid, radila je na različitim temama, pet godina provela je u redakciji Dnevnog avaza, a u Graciji broji već desetu godinu novinarskog angažmana. Među projektima se izdvajaju i rad na portalu Reci.ba, osmišljenim sa misijom približavanja procesa evropskih integracija građanima Bosne i Hercegovine, ali i projektni zadaci u okviru Gracije, rađeni uz partnerstvo s štabom NATO-a u Sarajevu, te misijom EUPM-a, sa ciljem medijske promocije života žena u uniformi. Mersiha je rođena u Foči 1978. a živi i radi u Sarajevu.


Dragan Golubović je rođen u Sarajevu. Zaposlen je u Mediacentru Sarajevo kao voditelj digitalnog online arhiva INFOBIRO. Radio je kao voditelj više projekata iz oblasti zaštite kulturno-historijske baštine- digitalizacija novinske građe. Sarađuje sa stručnim časopisima iz oblasti arhivistike, bibliotekarstva. Magistar je informacijsko—komunikacijskih nauka, odsjek bibliotekarstvo.

 


Anja Gengo je pravnica iz Sarajeva koja se još od studentskih dana bavi medijskim i IT pravom. Blisko je sarađivala sa Internewsom u Bosni i Hercegovini, dvije godine radila za advokatski ured kao pripravnica i trenutno radi u UN-ovom odijelu za upravljanje internetom u Ženevi. Predmet interesovanja i trenutnih istraživanja joj je sukob pravnih nauka i novih tehnologija.

 

Tagovi: