Impressum

Izdavač: Udruženje “Centar za analizu medija i politike”

Glavni urednik: Ozren Kebo

Izvršni direktor: Amer Džihana

Autorice i autori: Mehmed Halilović, Gordana Katana, Uglješa Vuković, Aleksandar Brezar, Mersiha Drinjaković, Tomislav Marković, Srđan Puhalo, Emina Žuna, Borislav Vukojević, Vuk Vučetić, Lejla Turčilo, Zarfa Hrnjić Kuduzović, Vanja Stokić, Milanka Kovačević, Nidžara Ahmetašević, Dragan Golubović, Mahir Sijamija, Vesna Rajnović.

Mehmed Halilović

Doskora radio kao pravni savjetnik u Internewsu BiH. Deset godina obavljao funkciju zamjenika Ombudsmena za medije u Federaciji BiH. Glavni i odgovornik urednik “Oslobođenja” od februara 1994. do februara 1999. godine. Prije toga, radio kao komentator u istoj novini (od 1986. do 1994.) i kao urednik spoljnopolitičke rubrike (od 1983. do 1988.), a od 1978. do 1983. godine bio stalni dopisnik lista s Bliskog istoka, sa sjedištem u Kairu. Trener na brojnim seminarima i radionicama za novinare i za javne službenike u Bosni i Hercegovini i u zemljama regiona.

Gordana Katana

Diplomirala na Pravnom fakultetu u Banjaluci. Kao dio tima Instituta Media Plan Sarajevo u prvim poratnim godinama radila na projektima monitoringa medija i demokratizacije medijskog prostora u BiH. Novinarska iskustva stjecala kao dopisnik Glasa Amerike, TV Liberty – Radio Slobodna Evropa, radila kao novinar- suradnik BTH 1-politički magazini Pošteno, Javna tajna i Crta. S kolegama iz BiH,  regiona i Evrope u okviru I. W.P.R., a potom BIRN-a bavila se istaživanjem ratnih zločina počinjenih u Bosni i Hercegovini. Uz novinarstvo, angažovana i u nevladinim organizacijama u cilju promicanja ljudskih prava i demokratizacije društva. Zaposlena u dnevnom listu Oslobođenje.

Uglješa Vuković

Rođen 1987. u Novoj Gradišci, Hrvatska. Završio Pravni Fakultet Univerziteta u Banjaluci, sarađuje s portalima pišući tekstove iz oblasti savremene politike u BiH. U posljednje vrijeme zainteresovan za medijski sadržaj u kontekstu aktuelnih politika. Piše poeziju i eseje.

Aleksandar Brezar

Rođen u Sarajevu 1984. Radio je kao novinar na Radiju 202, te na nekoliko dokumentarnih filmova za PBS, Memorijalni muzej holokausta Sjedinjenih Američkih Država i Al Jazeeru English, između ostalih. Pisao je za Balkanist, Massachusetts Review i sarajevski Mediacentar. Njegovi prevodi objavljivani su u Massachusetts Reviewu, Brooklyn Railu i Asymptoteu. Strip adaptacija kratke priče Karima Zaimovića “Tajna Nikole Tesle”, koju je uradio zajedno sa Enisom Čišićem, nominovana je za nagradu Pushcart 2015.

Mersiha Drinjaković

Novinarka i urednica u magazinu Gracija. U karijeri, započetoj još 1997. na tadašnjem Radiju Zid, radila je na različitim temama, pet godina provela je u redakciji Dnevnog avaza, a u Graciji broji već desetu godinu novinarskog angažmana. Među projektima se izdvajaju i rad na portalu Reci.ba, osmišljenim sa misijom približavanja procesa evropskih integracija građanima Bosne i Hercegovine, ali i projektni zadaci u okviru Gracije, rađeni uz partnerstvo s štabom NATO-a u Sarajevu, te misijom EUPM-a, sa ciljem medijske promocije života žena u uniformi. Mersiha je rođena u Foči 1978. a živi i radi u Sarajevu.

Tomislav Marković

Novinar i pisac iz Beograda. Jedan je od osnivača i urednik Kulturno-propagandnog kompleta Beton (2006-2013) i zamjenik glavnog urednika e-novina (2008-2016). Član je redakcije XXZ magazina i redovni saradnik nekoliko regionalnih portala (Al Jazeera Balkans, Antena M, Tacno, Lupiga). S redakcijom Betona dobitnik je nagrade „Dušan Bogavac“ Nezavisnog udruženja novinara Srbije za profesionalnu hrabrost i novinarsku etiku 2007. godine. Objavio više knjiga, između ostalih i „Vreme smrti i razonode“ (2009), „Čovek zeva posle rata“ (2014), „Napred u zlo“ (2017) i „Velika Srbija za male ljude“ (2018). Pjesme, tekstovi i satire prevođeni su mu na njemački, engleski, mađarski, slovenski i albanski jezik.

Srđan Puhalo

Završio je srednju elektrotehničku školu u Sarajevu i Psihologiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Magistrirao je Socijalnu psihologiju 2009. godine u Banjoj Luci. Radi kao rukovodilac sektora istraživanja u Agenciji za PR i marketing Prime Communications. Piše za web portal frontal.ba

Emina Žuna

Sarađivala je sa brojim novinama i internet portalima u BiH i regiji (H-Alter, Žurnal, Oslobođenje, e-novine, Školegijum, Buka, lgtb.ba, Urban Magazin, Radio Sarajevo…). Piše novinske eseje, kritike i komentare. Višegodišnja saradnica sarajevskog Media Centra za koji piše medijske analize.  Diplomirala je komparativnu književnost i psihologiju u Sarajevu, a magistrirala na programu Master Erasmus Mundus en Cultures Littéraires Européennes – CLE (višestruka diploma: francuski, talijanski i grčki master iz književnosti i jezika). Pored novinarstva, bavi se poslovima iz oblasti mentalnog zdravlja, prevodi i piše prozu.

Borislav Vukojević

Viši asistent na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci. Diplomirao i magistrirao kao student generacije, trenutno doktorand u oblasti studija medija. Uža naučna interesovanja su teorije medija, mediji i društvo, medijska pismenost, novi mediji i online novinarstvo, digitalni marketing i odnosi s javnošću.

Doc. dr. Vuk Vučetić

Doktor komunikoloških nauka i radi na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Njegova sfera interesovanja su masovni mediji, medijska pismenost, novi mediji, društvene mreže, političko komuniciranje, kao i uloga savremenih medijskih tehnologija u društvu. Objavljivao je naučne radove u časopisima i zbornicima u Srbiji, Hrvatskoj, Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini. Govori engleski jezik.

Dr. sci. Lejla Turčilo 

Redovna je profesorica na Odsjeku žurnalistike/komunikologije Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu, gdje predaje predmete: Teorija medija, TV novinarstvo, Online novinarstvo i Mediji i politika na dodiplomskom i master studiju i predmet Oblikovanje novih javnosti i PR na doktorskom studiju.  Objavila je tri autorske knjige, dvije koautorske knjige, kao i jedan priručnik i pet istraživačkih publikacija. Objavila je više od četrdeset naučnih i stručnih radova u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Hrvatskoj, Crnoj Gori, Francuskoj, Belgiji, Njemačkoj, SAD i Kolumbiji. Učestvovala je u više naučnih i stručnih konferencija, simpozija i kongresa u Bosni i Hercegovini i inostranstvu.  Rukovoditeljica je Centra za cjeloživotno učenje Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu. Polje interesovanja joj je online komunikacija, interkulturalna komunikacija, medijska pismenost,  te medijske slobode

 

Zarfa Hrnjić Kuduzović

Vanredna profesorica Komunikologije na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli. Bavi se istraživanjima iz područja vjerodostojnosti informacija, medijske konvergencije i odnosa s javnostima.  Zvanje diplomiranog žurnaliste stekla je 2003. godine. Za uspjeh postizan tokom studija od I do IV godine nagrađena je sa četiri Srebrene plakete, a nakon diplomiranja Zlatnom plaketom Univerziteta u Tuzli. Magistrirala je 2007. godine na postdiplomskom studiju Komunikologije Filozofskog fakulteta u Tuzli (o temi persuazivne komunikacije). Doktorsku disertaciju odbranila je 2012. godine na odsjeku Žurnalistike Fakulteta političkih nauka u Sarajevu (o temi komercijalizacije medija).  Kao novinarka je radila za Radio Tuzlu, a u Crvenom križu Tuzlanskog kantona obavljala je poslove internog i eksternog informisanja. Zaposlenica je Univerziteta u Tuzli od 2004. godine, prvo kao asistentica (2004-2008), potom viša asistentica (2008-2013), zatim kao docentica (2013-2018), te vanredna profesorica (od 2018). Učestvovala je u nekoliko naučno-istraživačkih, kao i edukativnih projekata. Akademsku godinu 2010/11. provela je kao gostujuća istraživačica na Univerzitetu u Arkanzasu u SAD-u kao stipendistica fondacije Fulbright. Objavila je dvije autorske i tri koautorske knjige, te 20-ak radova u domaćim i međunarodnim časopisima i zbornicima. Koautorica je studije „Položaj novinarki u Bosni i Hercegovini“, te kourednica zbornika „Vjerodostojnost medija: Doba lažnih informacija“. Certificirana je predavačica Agencije za državnu službu Bosne i Hercegovine za specijalističke obuke iz oblasti odnosa s javnostima. Takođe je trenerica medijske pismenosti certificirana od strane Internewsa u BiH i Centra za medijsku pismenost (Center for Media Literacy), te Mediacentra Sarajevo.

Vanja Stokić

Diplomirala je novinarstvo na Fakultetu političkih nauka u  Banjaluci. Od 2011. godine pa do danas vrši funkciju glavne i odgovorne  urednice portala eTrafika.net. Pisala je za dnevne novine Press RS i  portal Capital.ba, dok je danas saradnica portala Analiziraj.ba i  Diskriminacija.ba. Dobitnica je nagrade Srđan Aleksić, UNICEF-ove nagrade, UNICEF-ovog  priznanja, kao i nagrade organizacije Transparency International BiH.  Helsinški odbor BiH uvrstio je među pet najboljih novinara u BiH koji  izvještavaju o LGBT zajednici. Najviše se pronalazi u izvještavanju o  marginalizovanim grupama, ljudskim pravima i društvenom aktivizmu.

Milanka Kovačević

Novinarka i urednica s dvodecenijskim iskustvom, prvenstveno u radio i online novinarstvu. Zaposlena je u Radio Gacku, sarađivala je s velikim brojem medija u BiH. Jedna je od pokretača portala Direkt. Fokusirana je na aktuelne društvene i političke teme, kao i na istraživačke priče vezane za korupciju.

Nidžara Ahmetašević

Novinarka je Slobodne Bosne. U svojoj karijeri je radila za brojne lokalne, regionalne i međunarodne medije, uključujući BIRN- Justice Report i Balkan Insight, gdje je bila i jedna od urednica. Nidžarine kolumne objavljivali su portali Radio Sarajevo i Buka. Bavi se i istraživačkim radom te je pisala o ulozi medija u procesu demokratizacije, političkoj propagandi, jeziku mržnje i ulozi medija u procesu suočavanja sa prošlošću. Nidžara živi i radi u Sarajevu.

Dragan Golubović

Rođen u Sarajevu. Zaposlen je u Mediacentru Sarajevo kao voditelj digitalnog online arhiva INFOBIRO. Radio je kao voditelj više projekata iz oblasti zaštite kulturno-historijske baštine- digitalizacija novinske građe. Sarađuje sa stručnim časopisima iz oblasti arhivistike, bibliotekarstva. Magistar je informacijsko—komunikacijskih nauka, odsjek bibliotekarstvo.