Kroz reformu Suda EU osigurati transparentnost

Mediji, civilno društvo i drugi javni nadzornici moraju biti u mogućnosti u potpunosti nadzirati funkcioniranje pravosuđa

Kroz reformu Suda EU osigurati transparentnost
Foto: EEAS - EUROPA

Dok Evropski parlament raspravlja o reformi Suda Evropske unije (CJEU), Evropska federacija novinara (EFJ), ARTICLE 19 i 17 drugih organizacija civilnog društva pozivale su zastupnike Evropskog parlamenta da podrže amandmane koji propisuju pravo javnosti na pristup dokumentima Suda.

Trenutni standardi EU o pristupu informacijama ne osiguravaju potpunu transparentnost odlučivanja Suda Evropske unije, a Odluka o javnom pristupu dokumentima u posjedu Suda izričito isključuje pristup sudskim dokumentima.

Od Suda se sve više zahtijeva da odlučuje o pitanjima ustavne prirode u vezi s ljudskim pravima. Stoga bi trebao biti podložan načelima otvorene pravde, garantirati transparentnost i javni nadzor nad svim sudskim postupcima, upozorile su nevladine organizacije.

– Pristup sudskim dokumentima ključan je za transparentnost i odgovornost. Oboje je ključno za uspostavljanje i održavanje povjerenja u pravosuđe i demokratske procese. Ključno je da javnost ima pristup i razumijevanje obrazloženja sudskih odluka – kazao je viši službenik za zastupanje u ARTICLE 19 Mark Dempsey.

Mediji, civilno društvo i drugi javni nadzornici također moraju biti u mogućnosti u potpunosti nadzirati funkcioniranje pravosuđa. Pristup dokumentima jedini je način na koji mogu ispuniti svoju javnu dužnost i pozvati Sud na odgovornost, smatra on.

Također, dodaje da drugi međunarodni i regionalni sudovi odavno prakticiraju transparentnost te bi bilo ispravno da CJEU podliježe istom nivou nadzora, a Evropski parlament sada ima jedinstvenu priliku ispraviti tu nepravdu i učiniti da otvorena pravda postane stvarnost u EU-u.

Organizacije preporučuju da izmjena Protokola br. 3 uključuje odredbe koje propisuju da javnost može zatražiti pristup cjelokupnom nizu dokumenata o sudskim postupcima koje vodi Sud, uključujući spise predmeta, kao i podatke kao što su statistika o zaprimljenim, riješenim i neriješenim predmetima ili dnevnom redu suda.

Izmjenom Protokola trebao bi se osigurati opseg prava na pristup dokumentima u posjedu Suda što uključuje sve dokumente koje su stranke ili bilo koja treća strana pohranile kod tajnika Suda.

Izvor: EFJ

About The Author