Državni poslanici traže da se napad na novinare tretirati kao posebno krivično djelo

Osobe koje vrše funkciju promoviranja slobode govora i osnovnih demokratskih načela slobodne debate i informiranja javnosti trebaju biti zaštićeni od nasilja

Državni poslanici traže da se napad na novinare tretirati kao posebno krivično djelo

Grupa poslanika Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine inicijativom je zatražila od Vijeća ministara BiH da najkasnije u roku od 60 dana pripremi i u parlamentarnu proceduru uputi izmjene Krivičnog zakona BiH kojim će se napad na novinare tretirati kao posebno krivično djelo.

Kako su naveli su saopćenju rad te poslaničke grupe podržava Međunarodni republikanski institut sa sjedištem u Vašingtonu, a to su poslanici Aida Baručija (Nezavisni blok), Saša Magazinović (SDP), Edita Đapo (SBB), Jasmin Emrić (A-SDA), Mirjana Marinković Lepić (Naša stranka), Šemsudin Mehmedović (SDA) i Dženan Džonlagić (Demokratska fronta).

U obrazloženju inicijative se navodi da kao osobe koje vrše funkciju promoviranja slobode govora i osnovnih demokratskih načela slobodne debate i informiranja javnosti, novinari trebaju biti zaštićeni od fizičkog nasilja, prijetnji po sigurnost novinara i njihovih porodica i drugih vidova ugrožavanja sigurnosti.

Stav predlagača je da je nedopustiv bilo kakav vid ugrožavanja sigurnosti novinara te da je neučinkovito djelovanje nadležnih organa u dosadašnjem procesuiranju krivičnih djela koja se vežu za napad na novinare šalje obeshrabrujuću poruku javnosti da osobe koje vrše funkciju posrednika između političkog i društvenog života, a u interesu javnosti, nisu zaštićene od strane države.

Prepoznavajući važnost zaštite i sigurnosti novinara predlagači istovremeno ističu važnost definiranja statusa novinara obzirom na mnoštvo informatičkih mogućnosti kojima se zloupotrebljava ova profesija i ugrožava njen kredibilitet, kažu predlagači.

– Želimo podstaći jačanje samoregulatornih mehanizama i javne odgovornosti novinara i medijskih radnika kao i promoviranje vrijednosti profesionalnog i etičkog novinarstva kao osnovu produkcije i uređivanja medijskog sadržaja – kazali su.

Ovom inicijativom, navode, realiziraju preporuke Institucije ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine iz Specijalnog izvještaja o položaju i slučajevima prijetnji novinarima iz 2017. godine.

Također, predložena inicijativa je u skladu s potpisanom “Deklaracijom o uspostavljanju dijaloga između novinarskih udruženja i parlamenata na prostoru zapadnog Balkana“ iz Skoplja, koju su u novembru 2021. godine podržali predstavnici Parlamentarne skupštine BiH.

Pristupnici deklaracije obavezali su se da unaprijede postojeće zakonodavstvo, posebno krivične zakone, u vezi sa sigurnošću novinara s težnjom da se kreiraju sistemska pravna rješenja pomoću kojih bi medijski uposlenici bili sigurniji, a nekažnjivost se ne bi tolerirala.

Zaštita prava na slobodu izražavanja koja je garantirana putem univerzalnih međunarodnih ugovora, dodatno se precizira brojnim rezolucijama, smjernicama i drugim instrumentima univerzalnih međunarodnih organizacija (UNESCO, OSCE, Vijeće Evrope), kao i direktivom Evropske komisije o slobodi izražavanja i sigurnosti novinara i odlukama Evropskog suda za ljudska prava i Suda pravde Evropske unije, navodi se u saopćenju grupe državnih poslanika.

About The Author