SRBIJA: Novi Nacrt zakona ukida pravo na pristup informacijama o državnim preduzećima

Transparency Serbia ocijenila je da novi Nacrt izmena i dopuna Zakona o slobodnom pristupu...

SRBIJA: Novi Nacrt zakona ukida pravo na pristup informacijama o državnim preduzećima

Transparency Serbia ocijenila je da novi Nacrt izmena i dopuna Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja ukida pravo na pristup informacijama o poduzećima u vlasništvu države, za koja navodi da raspolažu imovinom vrijednom nekoliko milijardi eura.

Ta organizacija navodi da taj zakon ne bi smio da se mijenja „sve dok iz nacrta ne budu uklonjene norme kojima se umanjuje dostignuti nivo prava“, kao i da ostale norme treba poboljšati na osnovu prijedloga međunarodnih stručnjaka, civilnog društva i Povjerenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, koji nisu uvaženi u novom nacrtu zakona.

Kao dobre strane najnovijeg nacrta tog zakona, Transparency navodi da više nema mogućnosti da organi vlasti, umjesto da izvrše rješenje Povjerenika, pokrenu upravni spor, kao i da su precizirane norme u vezi sa novouvedenom kategorijom organa vlasti – pravnim licima i poduzetnicima kojima je povjereno vršenje javnih ovlaštenja.

dijalog.net

About The Author