Vijeće Evrope pokrenulo kampanju za sigurnost novinara

Namjera je poboljšati sigurnosne uvjete u kojima rade novinari širom Evrope, posebno kroz usvajanje nacionalnih akcionih planova za zaštitu novinara

Vijeće Evrope pokrenulo kampanju za sigurnost novinara

Vijeće Evrope pokrenulo je kampanju za sigurnost novinara na cijelom kontinentu koja će se voditi pod sloganom “Novinari su važni”, s ciljem poboljšanja sigurnosti novinara i zaštite slobode medija na kontinentu, kao i podizanja svijesti o ulozi novinari u zaštiti demokratskog i pluralističkog društva.

Kampanja, za koju se očekuje da će trajati do kraja 2027. godine, bavi se kontinuiranom degradacijom slobode medija širom Evrope, što se odražava u sve većem broju slučajeva nasilja i zastrašivanja novinara te nekažnjivosti počinitelja.

Platforma Vijeća Evrope za zaštitu novinarstva i sigurnosti novinara izvještava o tom trendu već nekoliko godina i zabilježila je više od 1.600 slučajeva koji se odnose na ozbiljne prijetnje sigurnosti novinara i slobodi medija u Evropi od 2015. godine.

– Gotovo je nemoguće zamisliti istinsku demokratiju bez nezavisnih medija koji djeluju kao „javni čuvari“ i generiraju javnu raspravu. Cilj kampanje je pomoći vladama da zaštite novinare kako bi mogli obavljati svoj posao bez nepotrebnog uplitanja, bez zastrašivanja i nasilja i obavljati svoju ključnu ulogu u društvu – kazala je generalna sekretarka Vijeća Evrope Marija Pejčinović Burić.

Namjera je poboljšati sigurnosne uvjete u kojima rade novinari širom Evrope, posebno kroz usvajanje i provedbu nacionalnih akcionih planova za zaštitu novinara te poboljšanih pravnih i institucionalnih standarda.

Ostali ključni ciljevi kampanje su uspostavljanje učinkovitih pravnih lijekova na nacionalnom nivou za rješavanje kršenja slobode medija, poboljšanje rada na istragama nasilja nad novinarima i osiguranje odgovarajućeg sankcioniranja počinitelja.

Kampanja je uglavnom usmjerena na novinare, vijeća za štampu, organizacije aktivne u promociji i zaštiti slobode medija, medijske kuće, suce, tužitelje, tijela za provođenje zakona, javne službenike, političare, civilno društvo i obrazovne institucije, ali će također doprijeti do šire javnosti.

Pokrenuta je prvog dana međunarodne konferencije organizirane u Rigi, u okviru latvijskog predsjedanja Odborom ministara Vijeća Evrope, o temi „Pero je jače od mača? Suočavanje s današnjim izazovima slobodi izražavanja i sigurnosti novinara”.

Izvor: Vijeće Evrope

About The Author