PRVA PRAVOSNAŽNA PRESUDA PO ZAKONU O ZAŠTITI ZVIŽDAČA U SRBIJI

Apelacijski sud u Novom Sadu donio je prvu pravosnažnu presudu po Zakonu o zaštiti uzbunjivača. Sud je utvrdio da je novosadska uprava za inspekcijske poslove izvršila štetnu radnju prema uzbunjivaču Mariji Beretki koja je ukazala na malverzacije u komunalnoj inspekciji prilikom naplate parkinga. U presudi se konstatira da je uzbunjivač Marija Beretka bez stvarnog i […]

PRVA PRAVOSNAŽNA PRESUDA PO ZAKONU O ZAŠTITI ZVIŽDAČA U SRBIJI

Apelacijski sud u Novom Sadu donio je prvu pravosnažnu presudu po Zakonu o zaštiti uzbunjivača. Sud je utvrdio da je novosadska uprava za inspekcijske poslove izvršila štetnu radnju prema uzbunjivaču Mariji Beretki koja je ukazala na malverzacije u komunalnoj inspekciji prilikom naplate parkinga.

U presudi se konstatira da je uzbunjivač Marija Beretka bez stvarnog i objektivnog razloga, a kao odmazdu za izvršeno uzbunjivanje, prebačena na drugo radno mjesto. Istom presudom sud je zabranio Gradu Novom Sadu da ponovi štetnu radnju prema tužilji i naložio da joj omogući obavljanje posla nadzornika u oblasti komunalne inspekcije.

Sud je takođe utvrdio da je Grad Novi Sad povrijedio čast i ugled uzbunjivača Marije Beretke zbog čega će morati da joj isplati 100.000 dinara, a tuženom je naloženo i da presudu o svom trošku objavi u listu sa tiražom od najmanje 100.000 primjeraka koji izlazi na cijeloj teritoriji države.

Više na N1

About The Author