Vesna Rajnović

Ni umrijeti više ne znamo

Danas uređaji mogu zamijeniti aktivnost srca i pluća. Tako je čovjek čija pluća i srce ne funkcioniraju samostalno ipak i dalje živ. Temeljem čega ćemo onda reći da je neko umro?

Read More