OTVORENE PRIJAVE ZA NOVINARSKU AKADEMIJU 2017

Udruženje/udruga BH novinari poziva studente/ice novinarstva i komunikologije iz Bosne i Hercegovine da se prijave na Novinarsku akademiju 2017 – vaninstitucionalnu školu edukacije studenata/ica novinarstva, koju BH novinari organiziraju već petu godinu. Edukativni kamp Novinarske akademije 2017 održava se u okviru UN Women projekta “Standardi i angažman za sprječavanje nasilja nad ženama i nasilja u porodici u Bosni i Hercegovini”, […]

OTVORENE PRIJAVE ZA NOVINARSKU AKADEMIJU 2017

Udruženje/udruga BH novinari poziva studente/ice novinarstva i komunikologije iz Bosne i Hercegovine da se prijave na Novinarsku akademiju 2017 – vaninstitucionalnu školu edukacije studenata/ica novinarstva, koju BH novinari organiziraju već petu godinu.

Edukativni kamp Novinarske akademije 2017 održava se u okviru UN Women projekta “Standardi i angažman za sprječavanje nasilja nad ženama i nasilja u porodici u Bosni i Hercegovini”, koji finansijski podržava Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju i biće organizovan u periodu od 19. do 21. novembra u hotelu Lavina na Jahorini.

Tema praktične obuke studenata/ica i mladih novinara/ki je “Izvještavanje o temi rodno zasnovanog nasilja”, a predavači će biti istaknuti profesori novinarstva i novinarske etike, medijski profesionalci, međunarodni stručnjaci i aktivisti/ce civilnog društva.

Organizator snosi troškove trodnevnog boravka u hotelu Lavina na Jahorini, kao i putne troškove dolaska i odlaska sa Novinarske akademije 2017.

Za pojedinačnu prijavu na Novinarsku akademiju 2017. potrebno je:

  1. popuniti online formu (https://goo.gl/forms/khR9JWqAw4nfADHJ2 ) te
  2. dostaviti na email adresu [email protected] potvrdu sa fakulteta da ste student/ica novinarstva, komunikologije ili drugih fakulteta društvenog smjera (*Članovi Udruženja/udruge BH novinari nisu obavezni dostaviti potvrdu sa fakulteta).

Upitnik i prateću dokumentaciju treba ispuniti/dostaviti najkasnije do 15. novembra 2017.

Za sva pitanja stojimo na raspolaganju – telefon 033 223 818.

bhnovinari.ba

About The Author