JAVNA DEBATA: “Reguliranje tržišta oglašavanja”

Stručna debata pod nazivom “Regulisanje tržišta oglašavanja” održat će se u utorak 13. novembra 2018. godine u Sarajevu sa početkom u 12:00 h u prostorijama zgrade HUB 387 (Maglajska 1). Tokom prezentacije bit će predstavljeni glavni nalazi istraživanja i preporuke za regulisanje oglašavanja u BiH. Cilj ove debate je da profesionalna medijska i oglašivačka zajednice BiH daju svoj doprinos […]

JAVNA DEBATA: “Reguliranje tržišta oglašavanja”

Stručna debata pod nazivom “Regulisanje tržišta oglašavanja” održat će se u utorak 13. novembra 2018. godine u Sarajevu sa početkom u 12:00 h u prostorijama zgrade HUB 387 (Maglajska 1).

Tokom prezentacije bit će predstavljeni glavni nalazi istraživanja i preporuke za regulisanje oglašavanja u BiH. Cilj ove debate je da profesionalna medijska i oglašivačka zajednice BiH daju svoj doprinos za uređenje oglašivačkog tržišta u BiH, koje će poštovati evropske standarde u ovoj oblasti i moći doprinijeti jačanju medijske industrije u BiH.

Bosna i Hercegovina, za razliku od zemalja EU, nema sveobuhvatan zakon o oglašavanju koji bi na adekvatan i moderan način regulirao oblast oglašavanja. Različiti zakoni i propisi, koji primarno regulišu druge oblasti i djelomično ne odnose na oglašavanja, nisu harmonizirani i u pojedinim segmentima su čak i kontradiktorni. Ovakvo neregulisano i oslabljeno oglašivačko tržište je jedan od uzroka lošeg položaja medija, koji su prisiljeni da daju velike popuste na oglašivački prostor. Oglašavanje javnih subjekata, vlasništvo nad medijima i finansiranje medija iz javnih budžeta nisu dovoljno transparentni i regulisani što otvara prostor za moguće zloupotrebe.

Izvještaj daje pregled politika i praksi u BiH i preporuke za reguliranje oglašavanja. Neka od pitanja kojima se izvještaj bavi, a kojima će biti riječi tokom stručne debate, su vrijednosti tržišta i tržišne okolnosti, razvijenost politika oglašavanja, transparentnost oglašivačkih praksi, naročito kod oglašavanja javnog sektora, legitimnost i kriteriji u procedurama oglašavanja javnog sektora, legitimnost i kvalitet mjerenja gledanosti/slušanosti/čitanosti/posjećenosti medija i sprečavanje skrivenog oglašavanja.

O projektu: Projekt “Mediji i javni ugled” koji je pokrenut s ciljem promoviranja transparentnosti medijskog vlasništva i legitimnih obrazaca finansiranja medija i oglašavanja u Bosni i Hercegovini. Projekt finansira Evropska unija u Bosni i Hercegovini, a provodi konzorcij kojeg čine Udruga/udruženje BH novinari, Fondacija Mediacentar, Vijeće za štampu i online medije u BiH i NVO JaBiHEU.

bhnovinari.ba

About The Author