Ekološke aktivistkinje u BiH suočene s neosnovanim optužbama za klevetu

Više od 145 domaćih i međunarodnih organizacija pružilo podršku aktivisticama te izrazilo zabrinutost zbog neosnovanih tužbi

Ekološke aktivistkinje u BiH suočene s neosnovanim optužbama za klevetu
Foto: Ekologija.rs

Amnesty International pozvao je BUK hidroenergetsku kompaniju da povuče tužbe za klevetu protiv dvije lokalne aktivistkinje koji su javno izrazile zabrinutost zbog potencijalnog ekološkog uticaja malih hidroelektrana u njihovom vlasništvu na Kasindolsku rijeku.

Sunčica Kovačević i Sara Tuševljak, dvije aktivistkinje, dobile su tužbe nakon što su osporile ekološke dozvole koje su date kompaniji, te javno izrazile zabrinutost zbog potencijalno nepopravljive štete po rijeku i okolni ekosistem.

Bh. kompanija BUK d.o.o, koja je u vlasništvu belgijske kompanije Green Invest, upravlja jednom malom hidroelektranom i planira da izgradi još dvije male hidroelektrane na Kasindolskoj rijeci u Istočnom Sarajevu.

Ranije ove godine, BUK je podnio tri tužbe za klevetu protiv dvije aktivistkinje, tražeći odštetu od 7.500 eura i prijeteći daljnjim tužbama ako aktivistkinje nastave javno govoriti o tom pitanju.

– Iznova vidimo kako moćne korporacije pokušavaju zastrašiti one koji govore protiv njih. Kada su suočene s kritikom javnosti, korporacije sve češće podnose neistinite ili uvredljive tvrdnje kako bi utišale kritizirajuće glasove i obeshrabrile dalju diskusiju o pitanjima od javnog značaja – kazala je direktorica Ureda evropskih institucija Amnesty Internationala Eve Geddie.

Navela je da su Sunčica i Sara suočene sa neosnovanim tužbama samo zato što su javno kritizirale nekontroliranu sječu šume i eroziju tla za koju su vjerovale da je nastala kao posljedica izgradnje ovih malih hidroelektrana na rijeci u blizini mjesta gdje su odrasle.

Amnesty International je analizirao pravne dokumente i druge materijale vezane za ove slučajeve i zaključio da tužbe nose obilježja strateških tužbi protiv učešće javnosti (SLAPP), a to podrazumijeva agresivne i nesrazmijerne odštete koje je tražila kompanija, očigledno koristeći svoju političku i ekonomsku moć da utiša glasove aktivista.

– Da stvar bude još i tragičnija, ove neosnovane tvrdnje o kleveti dolaze od kompanije iz Belgije koja nema suštinskog udjela u našoj sredini. Oni nisu proveli život na ovoj rijeci: nisu uživali u njenoj ljepoti, niti mogu vidjeti šta je njoj i šumi oko nje napravila izgradnja malih hidroelektrana. Stiče se utisak da strana kompanija polaže više prava na rijeku nego mi koji smo ovdje rođeni i ovdje živimo – kazala je jedna od aktivistkinja Sunčica Kovačević.

SLAPP tužbe nastoje utišati ili zastrašiti one koji javno kritiziraju ili razotkrivaju pogrešna djela onih na vlasti, uključujući vlade i korporacije. SLAPP tužbe neopravdano ograničavaju pravo na slobodu izražavanja, mirno okupljanje i udruživanje i obeshrabruju javnost od razotkrivanja nezakonitog ponašanja onih koji su na vlasti.

U Bosni i Hercegovini je došlo do gradnje malih hidroelektrana pod okriljem tranzicije s nečistih izvora energije (termoelektrane na ugalj) ka čistijim izvorima energije. Ohrabreni kreditima dostupnim za projekte obnovljivih izvora, vlasti su ponudile izdašne subvencije kako bi podstakle dalja ulaganja u sektor obnovljivih energija.

Zakoni koji štite životnu sredinu, međutim, su ili slabi ili se slabo provode, što je, u kombinaciji sa slabim institucijama, dovelo do nekontrolisanog širenja projekata koji daju prednost profitu nad životnom sredinom.

Sunčica Kovačević i Sara Tuševljak su u medijskim nastupima izrazile zabrinutost zbog uticaja malih hidroelektrana u vlasništvu BUK Green Investa na životnu sredinu. Uočivši ono što one vjeruju da je prekomjerna sječa šume u zaštićenom području i eroziju tla u vezi s izgradnjom pristupnih puteva za ove hidroelektrane, aktivisti su doveli u pitanje zakonitost ekoloških dozvola koje su BUK-u ​​izdale vlasti.

Više od 145 domaćih i međunarodnih organizacija nedavno je u otvorenom pismu belgijskom ambasadoru u Bosni i Hercegovini i šefu Delegacije Evropske unije u BiH pružilo podršku aktivisticama te izrazilo zabrinutost zbog neosnovanih tužbi za klevetu.

Izvor: BUKA

About The Author