Svjetski dan autorskih prava: Novinari moraju biti plaćeni za korištenje njihovog autorskog rada

Potrebno je osigurati da novinari dobiju pošten dio beneficija prikupljenih kada njihova djela koriste tehnološke korporacije

Svjetski dan autorskih prava: Novinari moraju biti plaćeni za korištenje njihovog autorskog rada
Foto: CBS News

Ovogodišnji Svjetski dan knjige i autorskih prava – koji se obilježava 23. aprila – dolazi u trenutku ključne tačke u sukobu između autora i internetskih divova jer sindikati pojačavaju pozive da osiguraju da su novinari plaćeni za korištenje svog rada.

Međunarodna i Evropska novinarska federacija (IFJ/EFJ) pozvale su vlade i civilno društvo da osiguraju da internetski divovi ne kontroliraju informacije i da novinari dobiju pošten dio beneficija prikupljenih kada njihova djela koriste tehnološke korporacije.

IFJ i EFJ upozorili su na tekuće poslovne modele velikih tehnoloških divova kao što su Facebook (Meta) i Google koji ostvaruju prednosti distribucijom riječi, slika i zvukova autora.

– Facebook i Google monopolizirali su svjetsko tržište oglašavanja, nanijevši pustoš na finansijskim temeljima nezavisnog izvještavanja – kazali su, naglašavajući da kao odgovor, vlade traže načine da ih natjeraju da plate za autorski rad.

Evropska unija 2019. godine donijela je Direktivu o autorskim pravima i srodnim pravima na jedinstvenom digitalnom tržištu, koja uključuje mjeru kojom se izdavačima daje takozvano „susjedsko pravo” da traže naknadu za autorski rad.

Direktiva nije savršena te su IFJ i EFJ predložili da bi novinari trebali primati minimalni postotak prihoda izdavača od internetskih divova, distribuiranih preko društava za naplatu. Direktiva sadrži opću obvezu da novinari dobivaju “prikladan dio” prikupljenih prihoda.

– Mnoge zemlje članice Evropske unije propustile su rok za prenošenje Direktive u svoje nacionalno pravo. Neki su dodali nepoželjan zakon koji nije u Direktivi – kao što je pretpostavka da rad zaposlenih novinara pripada izdavaču, kao u sistemu autorskih prava – kazali su iz ovih organizacija.

U nekoliko država članica EU-a Google posebno pokušava izbjeći zakonsku obvezu plaćanja grupiranjem “ponuda” izdavačima koje uključuju plaćanja, prema vlastitom nahođenju, u okviru svog proizvoda “News Showcase”.

U engleskom govornom području autorsko pravo je “pravo vlasništva”. Pretpostavlja, na primjer, da je “autor” djela obavljenog prema ugovoru o radu poslodavac, a ne čovjek koji stoji iza kreacije. S obzirom na to, Australija je 2021. godine donijela “kod vijesti” – prkoseći Googleovoj prijetnji da će povući sve usluge pretraživanja iz zemlje.

Dana 5. aprila sličan zakon prošao je prvu fazu u kanadskom parlamentu – opet, bez odredbe da novinari dijele prihode. U SAD-u je Zakon o konkurenciji i očuvanju novinarstva uveden 2021. godine.

Federacije ocjenjuju da je vrijeme da zemlje članice EU prenesu direktivu i osiguraju da njihovo nacionalno zakonodavstvo uključuje jasne odredbe o plaćanju novinarima za korištenje njihovog rada.

Izvor: IFJ

About The Author