REGIONALNA KONFERENCIJA „SLOBODA MEDIJA I SIGURNOST NOVINARA NA ZAPADNOM BALKANU“

U utorak 6. prosinca Nezavisno udruženje novinara Srbije, u suradnji s pet udruženja iz regije, otvara dvodnevnu regionalnu konferenciju tijekom koje će biti predstavljeni rezultati istraživanja o razini medijskih sloboda i sigurnosti novinara na prostoru Zapadnog Balkana. Komparativna analiza će dati odgovore na pitanja kakvo je stanje u zemljama regije kad su u pitanju pravna […]

REGIONALNA KONFERENCIJA „SLOBODA MEDIJA I SIGURNOST NOVINARA NA ZAPADNOM BALKANU“

U utorak 6. prosinca Nezavisno udruženje novinara Srbije, u suradnji s pet udruženja iz regije, otvara dvodnevnu regionalnu konferenciju tijekom koje će biti predstavljeni rezultati istraživanja o razini medijskih sloboda i sigurnosti novinara na prostoru Zapadnog Balkana. Komparativna analiza će dati odgovore na pitanja kakvo je stanje u zemljama regije kad su u pitanju pravna zaštita medija i novinarskih sloboda, položaj novinara u redakciji, profesionalna etika i razina cenzure, kao i sigurnost novinara i nekažnjavanje napada na njih.

Istraživanje koje su provele novinarske organizacije u Srbiji, Bosni i Hercegovini, Makedoniji i na Kosovu te sindikat u Crnoj Gori pokazalo je da na području Zapadnog Balkana:

– zakoni koji jamče http://www.cialisgeneriquefr24.com/pharmacie-en-ligne-cialis-generique/ slobodu i pluralizam medija nisu primjenjivani u praksi

– približno 70% novinara smatra da je njihov ekonomski položaj dramatično opao, ali se zbog straha od gubitka posla ne udružuju u sindikate

– na rad više od polovine novinara utječe strah od tužbe, a isti postotak ispitanika rekao je da na njihov rad utječe i cenzura

– od 2013. godine 86 novinara je fizički napadnuto, a nijedna država nema efikasne mehanizme za zaštitu novinara

– od 1996. godine ubijeno je 7 novinara – izvršitelj nije otkriven ni u jednom slučaju

Nalaze regionalnog istraživanja predstavit će dr. sc. Snežana Trpevska, glavna istraživačica, dok će poslije uvodnih govora rezultate komentirati i ostali sudionici, uključujući predstavnike Udruženja/udruge BH novinari, Hrvatskog novinarskog društva, Udruženja novinara Makedonije, Udruženja novinara Kosova te Sindikat medija Crne Gore.

Istraživanje je provedeno u okviru projekta Regionalna platforma za zagovaranje medijskih sloboda i sigurnosti novinara na zapadnom Balkanu, čiju realizaciju podržavaju Europska komisija i Ministarstvo kulture i informisanja RS.

hnd.hr

About The Author