Prijetnje novinarima u BiH putem interneta su kažnjiva krivična djela

Presuda u korist novinara i kolumniste Bursaća jasna je poruka da se oni koji koriste govor mržnje u online prostoru mogu suočiti s krivičnim gonjenjem i kažnjavanjem

Prijetnje novinarima u BiH putem interneta su kažnjiva krivična djela
Foto: Nap.ba

Nakon što je novinar i kolumnista Dragan Bursać dobio sudski spor protiv muškarca koji mu je prije više od dvije godine prijetio smrću, Udruženje “BH novinari” i Linija za pomoć novinarima ocijenili su da je to pozitivan primjer korištenja zakonskih mogućnosti kažnjavanja osoba koje putem interneta vrše nasilje i prijete novinarima.

Kako se navodi u presudi Osnovnog suda u Banjoj Luci iz septembra 2019. godine, optuženi A.B. iz Bosanske Gradiške je 7. augusta 2017. godine putem Facebook profila poslao poruke Draganu Bursaću kojima je ‘ugrozio sigurnost osobe ozbiljnom prijetnjom da će njega lišiti života’.

Sudija Dalibor Kordić zaključio je da je A.B. na taj način počinio krivično djelo “ugrožavanje sigurnosti” iz Krivičnog zakona Republike Srpske te je izrekao novčanu kaznu u iznosu od 600 KM, koju je optuženi dužan platiti u roku od pet mjeseci po pravosnažnosti presude.

Optuženi je također dužan platiti i troškove postupka u iznosu od 150 KM u roku od 30 dana po pravosnažnosti presude.

Kako se navodi u obrazloženju presude, prilikom odmjeravanja kazne sudija je kao olakšavajuće okolnosti imao u vidu da je ‘optuženi priznao izvršenje krivičnog djela i time doprinio ekonomičnosti i efikasnosti postupka, da je on ranije neosuđivan, te da je otac maloljetnog djeteta s posebnim potrebama’.

BH novinari očekuju da će konačni ishod tog krivičnog postupka biti u korist novinara Bursaća, čime bi se stvorila sudska praksa kažnjavanja prijetnji putem društvenih mreža, koje su sve brojnije i brutalnije, zbog čega bh. pravosuđe mora konačno prihvatiti svoj dio obaveza i odgovornosti u zaštiti novinara, njihove sigurnosti i prava na slobodu izražavanja.

Ističu da je ta presuda istovremeno i jasna poruka onima koji koriste govor mržnje i prijete putem interneta da se mogu suočiti s krivičnim gonjenjem i kažnjavanjem, bez obzira što smatraju da online prostor nije zakonski reguliran.

Pozvali su novinare i druge medijske djelatnike da prijavljuju prijetnje i napade Liniji za pomoć novinarima, gdje mogu dobiti besplatnu pravnu pomoć i advokata za vođenje sudskih postupaka pred sudovima.

About The Author