Mito i korupcija su sinonim za Stranku demokratske akcije

TWITTER IZ DANA U DAN: Šta je to politička metrika? Kako Rusija demonstrira sopstveni očaj? Ko je ograisao u akšam?

Mito i korupcija su sinonim za Stranku demokratske akcije

 

 

 

 

 

 

 

 

About The Author