JAVNI INTERES I PRAVO NA PRIVATNOST: GDJE JE GRANICA SLOBODE IZRAŽAVANJA?

Sloboda izražavanja ima određena ograničenja koja su utvrđena domaćim i međunarodnom pravnim propisima, uključujući i one koji se odnose na pravo građana na privatnost. Kako izvještavati u javnom interesu, a pri tome ne ugrožavati pravo na privatnost pitanje je o kome su diskutovali sudionici seminara o zaštiti i promovisanju javnog interesa u sadržajima elektronskih medija, […]

JAVNI INTERES I PRAVO NA PRIVATNOST: GDJE JE GRANICA SLOBODE IZRAŽAVANJA?

Sloboda izražavanja ima određena ograničenja koja su utvrđena domaćim i međunarodnom pravnim propisima, uključujući i one koji se odnose na pravo građana na privatnost. Kako izvještavati u javnom interesu, a pri tome ne ugrožavati pravo na privatnost pitanje je o kome su diskutovali sudionici seminara o zaštiti i promovisanju javnog interesa u sadržajima elektronskih medija, koji je danas počeo na Ilidži.

Naizgled suprotstavljena pitanja prava na privatnost i prava na slobodu izražavanja razmatrana su kroz pregled sudske prakse Evropskog suda za ljudska prava (ESLjP), sudske prakse u BiH, te prakse medija i Regulatorne agencije za komunikacije u BiH.

Advokatica i ekspertica Vesna Alaburić naglasila je kako je država dužna garantovati zaštitu privatnosti svojim građanima, ali i sama poštovati pravo na privatnost, kroz poštivanje Člana 8. EKLjP.

„Jednom povrijeđena privatnost je zauvijek povrijeđeno pravo na privatnost. U praksi ESLjP i propitivanju povrede privatnosti u medijskom izvještavanju, veoma je značajno dokazivanje javnog interesa“, rekla je Alaburić.

„Regulatorna agencija za komunikacije se od svog osnivanja vodi principima koje promovišu međunarodne deklaracije i konvencije, nastojeći da promoviše primjenu međunarodnih standarda u programima nosilaca dozvola za emitovanje“, rekao je Emir Povlakić, rukovodilac sektora za dozvole, digitalizaciju i koordinaciju u emitovanju.

„Sloboda izražavanja nije apsolutno pravo, odnosno ono je ograničeno, između ostalog, javnim interesom i pravima drugih lica kao što su ugled, privatnost i imidž“, poručila je sudinica Općinskog suda Živinice Mihaela Jovanović i dodala da za svako miješanje u prava iz člana 10 EKLjP mora da postoji osnov u domaćem zakonodavstvu.

„Zaštita koju član 10. pruža novinarima u pogledu izvještavanja o pitanjima od opšteg interesa uslovljena je time da se postupa u dobroj vjeri i da se izvještava poštivajući novinarsku etiku“, dodala je Jovanović.

Dvodnevni seminar „Zaštita javnog interesa kroz medijske sadržaje i uloga regulatora u promovisanju javnog interesa“ okupio je 25 sudionika i sudionica, predstavnika pravosuđa, elektronskih medija RAK-a i advokata iz BiH. Seminar su organizovali Udruženje BH novinari u saradnji sa Regulatornom agencijom za komunikacije, u okviru JUFREX projekta Vijeća Evrope – Jačanje pravosudne ekspertize u oblasti slobode govora u medijima Jugoistočne Evrope, koji finansijski podržava Evropska unija.

bhnovinari.ba

About The Author