DEKLARACIJA UČESNIKA OSCE-ove KONFERENCIJE O MEDIJIMA U JUGOISTOČNOJ EUROPI U VEZI SA RANJAVANJEM NOVINARKE OLIVERE LAKIĆ

“Mi, učesnici OSCE-ove Konferencije o medijima u jugoistočnoj Evropi, koja se održava u Strugi 10. i 11. maja 2018. godine, snažno osuđujemo ranjavanje Olivere Lakić, istraživačke novinarke dnevnog lista „Vijesti“ iz Crne Gore, koje se dogodilo uveče 8. maja 2018. godine. Šaljemo snažnu poruku podrške i solidarnosti Oliveri Lakić, zaposlenima u dnevnom listu „Vijesti“ i […]

DEKLARACIJA UČESNIKA OSCE-ove KONFERENCIJE O MEDIJIMA U JUGOISTOČNOJ EUROPI U VEZI SA RANJAVANJEM NOVINARKE OLIVERE LAKIĆ

“Mi, učesnici OSCE-ove Konferencije o medijima u jugoistočnoj Evropi, koja se održava u Strugi 10. i 11. maja 2018. godine, snažno osuđujemo ranjavanje Olivere Lakić, istraživačke novinarke dnevnog lista „Vijesti“ iz Crne Gore, koje se dogodilo uveče 8. maja 2018. godine. Šaljemo snažnu poruku podrške i solidarnosti Oliveri Lakić, zaposlenima u dnevnom listu „Vijesti“ i svim novinarima i medijskim radnicima koji se suočavaju sa napadima, prijetnjama i zastrašivanjem u Crnoj Gori i u regionu jugoistočne Evrope.

Podsjetimo se da ovo nije izolovan incident: gospođa Lakić je dobila užasne prijetnje 2011. godine, bila je pretučena prije šest godina, a dvadeset i pet puta je dolazilo do napada i prijetnji protiv novinara dnevnog lista „Vijesti“, medijskih radnika i imovine još od 2007. godine.

Podvlačimo da se mnogi novinari i medijski radnici širom regiona jugoistočne Evrope redovno suočuvaju sa napadima, uključujući fizičke prijetnje i zastrašivanja, kao i one upućene putem interneta. Ipak, prečesto postoji nekažnjivost i previše počinilaca krivičnih djela protiv novinara i medijskih radnika u regionu nikada nije bilo izvedeno pred lice pravde.

Konstatujemo da su državne vlasti pokrenule krivičnu istragu o ranjavanju gospođe Lakić i da su političke vođe – a naročito predsjednik države, premijer i predsjednik Skupštine Crne Gore – javno osudili napad. Pozivamo državne vlasti Crne Gore da osiguraju da istraga ranjavanja gospođe Lakić bude nezavisna, djelotvorna i brza i da počinioci napada, uključujući i ogranizatore, budu izvedeni pred lice pravde;

Političari i javni zvaničnici ne treba da stvaraju neprijateljsku atmosferu za medije putem svojih izjava i postupaka. Oni moraju da demonstriraju viši stepen tolerancije za kritičko novinarstvo i da podrže pluralnost glasova i mišljenja u društvu.

Svi državni i nedržavni subjekti treba da prepoznaju da svaki napad na novinara ne samo da krši prava konkretnog novinara, već takođe narušava pravo javnosti da bude informisana, vladavinu prava i samu demokratiju.”

Deklaracija na engleskom jeziku je dostupna na linku: https://www.osce.org/representative-on-freedom-of-media/380689?download=true

About The Author