Financial Times: Može li vještačka inteligencija zamijeniti novinare

Tamo gdje je potrebno prikupljanje vijesti na terenu ili složenije pripovijedanje, vještačka inteligencija je nesavršeno rešenje

Financial Times: Može li vještačka inteligencija zamijeniti novinare
Robot Journalism | Eidosmedia

Mediji tragaju za alatima vještačke inteligencije (AI) kako bi smanjili troškove i dopunili sadržaje, ali je uprkos tehnološkom napretku malo vjerovatno da će AI zamijeniti ljude na poslovima u kojima su potrebne nijanse, piše Financial Times (FT).

List navodi da je malo vjerovatno da će vještačka inteligencija (AI) koja se brzo razvija u potpunosti zamijeniti tradicionalne medije i novinare, ali će, kako se predviđa, u velikoj mjeri uticati na odgovornosti i posao novinara, emitera, kreativaca i oglašivača, donoseći toliko željenu brzinu i efikasnost.

AI postaje dostupna upravo u trenutku kada su medijske kompanije, posebno novinske kuće, prinuđene na stezanje kaiša i masovna otpuštanja pošto je rast kompanija za digitalno oglašavanje kao što su Meta i Google uticao na globalni pad u prihodima novinskih grupa.

Čini se da mnogi vide tehnologiju kao rješenje: medijske grupe povećavaju investicije u vještačku inteligenciju, čak i kada su primorane da smanjuju troškove. U 2022. godini, globalno tržište vještačke inteligencije u medijima i zabavi procijenjeno je na skoro 15 milijardi dolara i predviđeno je da će rasti sa kombinovanom godišnjom stopom rasta od 18,4 posto između 2023. i 2030. godine, navodi Grand View Research.

U medijima, glavni slučajevi upotrebe AI uključuju generiranje teksta i slika, kao i uređivanje i istraživanje uz pomoć vještačke inteligencije, navodi FT.

Stručnjaci sugeriraju da će se najčešće koristiti za optimizaciju proizvodnih procesa i preuzimanje napornih zadataka, na primer identificiranja glavnih tačaka članka radi pisanja naslova ili korištenje tehnologije pretvaranja govora u tekst kako bi se uštedjelo vrijeme u pisanju, titlovanju, prevođenju.

U međuvremenu, dodaje list, razvoj generativne vještačke inteligencije i sve moćniji veliki jezički modeli (LLM) koji, između ostalog, mogu da generiraju tekst iz ogromnih skupova podataka, znače da su neke medijske kuće istražile generiranje i distribuciju uz pomoć vještačke inteligencije. Takvo „automatizirano novinarstvo“ ima potencijal da poremeti tradicionalnu ulogu novinara.

Tamo gdje je potrebno prikupljanje vijesti na terenu ili složenije i nijansirano pripovijedanje priča, vještačka inteligencija je nesavršeno rešenje – može da pomogne prije nego da zamijeni postojeće uloge.

Nedavno je Sky News emitirao prilog gdje je reporter pokušao da koristi generativnu AI alatku za planiranje, pisanje scenarija i kreiranje TV vijesti: kvalitet je bio slab i bio je potreban tim novinara da završi posao.

Implementacija AI u medijima i dalje se suočava sa mnogim izazovima. Generativna AI tehnologija ostaje sklona „halucinacijama“ – generiranju netačnih ili lažnih informacija. Korištenje zastarjelih ili pristrasnih baza podataka za obuku LLM može produbiti potencijal za dezinformacije.

Alati vještačke inteligencije se također mogu namjerno koristiti na zlonamjeran način da bi se kreirali lažni video snimci ljudi ili da bi se manipuliralo mišljenjem.

Izvor: FT/N1

About The Author