Vijeće za štampu organiziralo stručni skup posvećen kriminalizaciji klevete

Mediji u Bosni i Hercegovini svakodnevno su suočeni sa sve većim pritiskom, a kamen temeljac slobode izražavanja u BiH doveden je u pitanje

Vijeće za štampu organiziralo stručni skup posvećen kriminalizaciji klevete
Foto: Milorad Milojević/RFE

Vijeće za štampu i online medije u Bosni i Hercegovini, uz podršku Vlade Švicarske, organiziralo je konferenciju za novinare i urednike “Kleveta je kriminalizirana u Republici Srpskoj – Kako dalje?” koja je okupila novinare i urednike iz cijele BiH, kao i predstavnike pravosuđa i međunarodnih organizacija.

U uvodnom dijelu konferencije učesnicima su se obratili ambasador Švicarske u BiH Daniel Hunn koji je ponovio da su mediji stub demokratije koji pruža nezavisne informacije građanima i biračima – osnažujući ih da donose političke odluke temeljene na potkrijepljenim informacijama.

Da bi obavljali svoje zadatke, smatra on, mediji moraju biti pouzdani, mora im se vjerovati i moraju biti nezavisni – posebno od političkog utjecaja. Demokratija bez funkcionalnih medija je, u konačnici nefunkcionalna demokratija, poručio je.

Izvršna direktorica Vijeća za štampu i online medije u BiH Dženana Burek smatra da su mediji danas u jako izazovnim i teškim vremenima, a da je novinarstvo časna profesija koja se mora braniti.

Advokatica Jovana Kisin Zagajac izradila je Analizu o uticaju kriminalizacije klevete na slobodu izražavanja u BiH, ocjenjujući da je osnovna kritika zakonodavcu jer nije dovoljno precizno regulirao i objasnio šta je ustvari zabranjeno ponašanje.

– To smo amandmanima uspjeli da ispravimo kada je u pitanju kleveta. Međutim, iako su svi fokusirani na klevetu, u ovim usvojenim izmjenama Krivičnog zakona krije se još jedno opasnije krivično djelo, a to je iznošenje porodičnih i ličnih prilika koje zaista može da inkriminira bilo koga, čak i ukoliko piše i objavi istinit sadržaj – upozorila je Kisin Zagajac.

Na konferenciji su doneseni zaključci o hitnim i neophodnim koracima koji će biti poduzeti u narednom periodu. Između ostalog, bit će zakazana vanredna sjednica Skupštine Vijeća za štampu i online medije u BiH zbog aktuelne situacije.

Također, bit će inicirana saradnja sa CEST-ovima o neophodnosti stalne edukacije tužilaca i sudija o primjeni izmjena Krivičnog zakona Republike Srpske koje su stupile na snagu u augustu 2023. godine kao razmotreno usaglašavanje smjernica o primjeni Krivičnog zakona RS koje bi VSTV uputio prema tužilaštvima.

Upućen je i apel Evropskoj komisiji da se u Izvještaju za BiH 2023. godinu mora jasno osuditi donošenje zakona i retrogradnih politika koje su uništile slobodu izražavanja u BiH.

Potcrtana je važnost edukacije medija o standardima profesionalnog izvještavanja sadržanim u Kodeksu za štampane i online medije BiH, mladih novinara koji tek započinju novinarsku karijeru kao i iskusnih novinara o najnovijim izmjenama zakonodavstva i izazovima, saopćeno je iz Vijeća za štampu i online medije u BiH.

About The Author