U SARAJEVU ODRŽANA RADIONICA: Korištenje baza podataka i web analitike u novinarstvu

Antikorupcijska mreža Account u hotelu Holiday održala je edukaciju o korištenju baza podataka i web analitike u novinarstvu. Predavači su bili novinari Amarildo Gutić i Avdo Avdić koji su osim korištenja baza podataka u istraživačkom novinarstvu govorili i o raznim metodama i načinima prikupljanja neslužbenih informacija. O upotrebi web analitike govorio je Feđa Kulenović Amarildo […]

U SARAJEVU ODRŽANA RADIONICA: Korištenje baza podataka i web analitike u novinarstvu

Amarildo Gutić govorio je o metodama prikupljanja podataka, kroz dostupne online baze na internetu. Između ostalih naveo je baze Registra poslovnih subjekata,  Komisije za vrijednosne papire Federacije BiH, Srajevske berze, akta.ba, eKapija i druge koje mogu biti od izuzetne pomoći novinarima istraživačima, u njihovim istraživanjima.

„Trag novca uvijek nekako dovodi do priče. Baze apsolutno mogu biti od koristi, ali ukoliko želimo zaista biti sigurni najbolje je tražiti izvode od nadležnih sudova, koji su relevatni dokazi na sudu“

„Službene baze su dobre, ali one ne vrijede ništa, ako nemate kontekst“ rekao je Avdo Avdić i dodao: „ Ako hoćete da dođete do jedinih pravih informacija onih, „ispod žita“, to nikada nećete dobiti samo pretragom baza podataka i slanjem službenih zahtjeva institucijama. Kada šaljete dopise za slobodan pristup informacijama, to je osuđeno na propast, nema od toga ništa. Prave informacije možete dobiti jedino neslužbenim putem. To se postiže tako što u svom radu nećete nikada otkrivati svoje izvore“.

Tokom edukacije novinari Žurnala ukazali su i na neke od najčešćih grešaka koje se pojavljuju u medijskom izvještavanju u BiH, posebno kada je u pitanju pravosuđe, te kako se zaštititi kada se na njih vrši pritisak da otkriju svoje izvore.

U nastavku edukacije prisutni su imali priliku čuti više o „osnovama web analitike“ koja novinarima pomaže da njihov rad bude što bolje prezentiran i vidljiviji publici.

Feđa Kulenović, informacijski stručnjak, predstavio je razne alate i platforme web analitike.

zurnal.info

About The Author