OTVOREN POZIV ZA UČEŠĆE NA PRVOM MEDIA INNOVATION LAB-u

Kao dio USAID-ovog BMAP-a, Internews u Bosni i Hercegovini otvara poziv za prijave za učešće na prvom Media Innovation Lab-u, koji će se održati od 29. do 31. oktobra 2018. godine. Svrha Media Innovation Lab-a je podsticanje međusektorskog razmišljanja kao i pružanje prilike učesnicima/ama da ostvare kontakte sa profesionalcima/kama s kojima normalno ne bi imali/e […]

OTVOREN POZIV ZA UČEŠĆE NA PRVOM MEDIA INNOVATION LAB-u

Kao dio USAID-ovog BMAP-a, Internews u Bosni i Hercegovini otvara poziv za prijave za učešće na prvom Media Innovation Lab-u, koji će se održati od 29. do 31. oktobra 2018. godine.

Svrha Media Innovation Lab-a je podsticanje međusektorskog razmišljanja kao i pružanje prilike učesnicima/ama da ostvare kontakte sa profesionalcima/kama s kojima normalno ne bi imali/e priliku se sresti, te rješavanje problema u regionalnoj medijskoj zajednici.

Innovation Lab koji će se održati u Sarajevu će okupiti kreativne i inovativne pojedince/ke različitih profila i omogućiti im da kroz saradnju razvijaju online rješenja konkretnih problema ili potreba, te će pružiti kreativan prostor gdje će medijski profesionalci/ke, dizajneri/ke i drugi raditi skupa na kreiranju lokalizovanih alata za suočavanje sa izazovima s kojima se digitalni mediji susreću na Balkanu. Glavna tema ovogodiąnjeg Innovation Lab-a je: Informacijska sigurnost i sigurne komunikacije. Izabrani aplikanti će imati priliku da rade na razvoju prototipa svojih ideja na Media Innovation Lab-u od kojih će 3 tima nakon završetka Innovation Lab-a imati priliku da dobiju $5.000 za dalje finansiranje razvoja njihovih alata koje će moći koristiti mediji u regionu.

Pozivamo pojedince/ke, nezavisne profesionalce/ke, novinare/ke, urednike/ce, predstavnike/ce organizacija civilnog društva i dizajnere/ke da razmisle o inovativnim idejama kao i da se ujedine sa medijima i medijskim organizacijama u stvaranju zajedničkih rješenja!

Također pozivamo i organizacije i medije da mladim i kreativnim profesionalcima/kama ponude priliku da budu dio njihovog tima!

Putne troškove i troškove smještaja za vrijeme trajanja Innovation Lab-a pokriva USAID BMAP.

Radni jezik svih dokumenata kao i samog Media Innovation Lab-a je engleski jezik.

Sve detalje o pozivu (uslovi; procedure) i aplikacijski formular možete naći na ovom linku: https://bmapmediainnovationlab.wordpress.com/

Rok za prijavu: 28. septembar 2018.

Više informacija na mail [email protected]

bhnovinari.ba

About The Author