Autor: Mirnes Sokolović

INTELEKTUALCI I POLITIKA (2): Pohvala optimizmu

IZDVAJAMO

Bilo da predmet svog angažmana zovu sudbina nacije, budućnost države ili javno dobro, intelektualci su u protekloj izbornoj kampanji definitivno dodijelili sebi pozitivnu ulogu u javnom prostoru, stojeći na stanovištu da se može nešto uraditi za ovo društvo (to se osjeća i u tekstovima), a njihovi istupi, ako se isključi direktna služba nacionalnim strankama, zračili su tonovima optimizma, neobičnog aktiviteta i ponovo osvojene nade.

Read More

ANDRIĆ I KOLABORACIONISTI, SLIČNOSTI I RAZLIKE

IZDVAJAMO

Andrićev vrtoglavi uspjeh u vrijeme druge Jugoslavije, također, nije rezultat neke antialbansko-bošnjakofobne jugo-zavjere, nego njegove diplomatske vještine, budući da je na vrijeme pružio mostove prema komunističkim kulturnim poslenicima, o čemu su ostavili zapise Radovan Zogović i Marko Ristić, ponudivši im rukopise Na Drini ćuprije ili Travničke hronike, iskazujući lojalnost novoj vlasti, pišući o partizanskim dnevnicima, elektranama i brezanskim rudarima, prihvativši i poziciju predsjednika Saveza književnika Jugoslavije.

Read More

TOP LISTA KOLABORACIONISTA: Literarni rehabilitatori u akciji

IZDVAJAMO

Kad govori o ovim piscima, bošnjačka publicistička kritika te njihove NDH građanske karijere pravda time što nisu imali nikakvih političkih funkcija, kao da kod Lasića odavno nisu izvedeni različiti modeli kolaboracije sa režimom (kulturno autonomaštvo je jedan od njih). Druga strategija skidanja krivice s pisaca realizuje se tako što se kolaboracionističkim angažmanima protustavljaju estetske vrijednosti teksta, kao da ne postoji mogućnost relacije ideoloških uvjerenja autora s njegovim poetičkim konceptima, koju je na nizu primjera pokazao Konstantinović u Biću i jeziku.

Read More