Reakcija na zabranu djelovanja i stavljanje pod nadzor aktivnosti nevladinih organizacija koje se bave zaštitom prava migranata u Unsko-sanskom kantonu

Organizacije civilnog društva Civil Rights Defenders i Asocijacija za demokratske inicijative oštro osuđuju zaključke  sa proširenog sastanka Operativne grupe za koordiniranje aktivnosti i nadzora nad migrantskom krizom na području USK koga je 18. maja 2020. godine sazvao premijer USK Mustafa Ružnić, a kojem su bili prisutni i predstavnici IOM te UNHCR-a. Članovi Operativne grupe su […]

Reakcija na zabranu djelovanja i stavljanje pod nadzor aktivnosti nevladinih organizacija koje se bave zaštitom prava migranata u Unsko-sanskom kantonu

Organizacije civilnog društva Civil Rights Defenders i Asocijacija za demokratske inicijative oštro osuđuju zaključke  sa proširenog sastanka Operativne grupe za koordiniranje aktivnosti i nadzora nad migrantskom krizom na području USK koga je 18. maja 2020. godine sazvao premijer USK Mustafa Ružnić, a kojem su bili prisutni i predstavnici IOM te UNHCR-a.

Članovi Operativne grupe su pod izlikom daljeg očuvanja sigurnosne i zdravstveno-epidemiološke situacije donijeli sedam zaključaka kojima se krše prava osoba u pokretu koje se nalaze na teritoriji BiH, ali i nevladinih organizacija  i pojedinaca koji su do sada pružale humanitarnu pomoć osobama u pokretu u USK.

Zaključkom broj sedam koji glasi: „Zahtijeva se strogi nadzor aktivnosti svih organizacija, pojedinaca i NVO koje realiziraju programe usmjerene na podršku migrantskoj populaciji u partnerstvu sa UN agencijama i CK USK. Zabranjuju se aktivnosti u divljim kampovima svim neovlaštenim organizacijama i pojedincima, neodobrene od UN agencija i njihovih partnera ili Crvenog križa USK. Za provedbu se zadužuje MUP USK,“ narušeno je temeljno pravo slobode udruživanja i djelovanja organizacija civilnog društva kao jednog od stubova suvremene demokratije.

Želimo upozoriti članove Operativne grupe da stavljanje pod strogi nadzor svih aktivnosti NVO predstavlja kršenja Zakona o udruženjima i fondacijama BiH i FBiH, te međunarodnih standarda (UN deklaracija o braniteljima ljudskih prava – UN Doc. A/RES/53/144, 8. mart 1999) te brojnih preporuka koji se odnose na rad NVO u zemljama članicama Vijeća Evrope.[1]

Također, zabranom aktivnosti NVO koje nisu odobrene od UN agencija i CK USK vrši se direktna diskriminacija dijela organizacija civilnog društva u Bosni i Hercegovini i one se stavljaju u nepovoljan položaj.

Podržavamo da se aktivnosti NVO koordiniraju osnivanjem tijela u USK  koje će na efikasan način raditi na utvrđivanju potreba i problema sa kojima se suočavaju osobe u pokretu, te usklađivanjem aktivnosti na terenu koje će doprinijeti poboljšanju uslova u kojima žive.

Također, želimo naglasiti da svi prethodni zaključci krše prava osoba u pokretu jer nisu u skladu sa Ustavom BiH, međunarodnim standardima i zakonima u BiH.

Na primjer, zaključak br. 3 kojim se zahtijeva stroga kontrola unutrašnjeg saobraćaja i cirkulacije migrantske populacije sredstvima javnog prevoza u cilju prevencije širenja bolesti koja može ugroziti zdravlje većeg broja ljudi te iznajmljivanje privatnih smještaja predstavlja neosnovano i nesrazmjerno ograničavanje prava na slobodu kretanja, odnosno lišavanje slobode osobama u pokretu.

Stoga smatramo da se sporni zaključci moraju revidirati po hitnom postupku, te u tom procesu uskladiti sa međunarodno-pravnim obavezama na koje se BiH obavezala, a samim tim i Ustavom BiH.

Reakciju podržale sljedeće organizacije:

BH novinari

CZM Kvart

Centar za promociju civilnog društva

Fondacija CURE

Fondacija INFOHOUSE

Fondacija za kreativni razvoj

Helsinški parlament građana

MyRight – Empowers people with disabilities

Omladinski pokret REVOLT

Sarajevski otvoreni centar

Udruženja građana Srce na dlanu

Udruženje Mreža za izgradnju mira

Udruženje “Naš most” Zenica

Udruženje Oštra Nula

Udruženje građana Zašto ne

[1] Preporuka CM/Rec(2007)14 koja se odnosi na pravni status NVO i Preporuka, CM/Rec(2018)11 koja se odnosi na na potrebu za zaštitom i promoviranjem pozitivnog okruženja za rad i razvoj civilnog društva u Evropi, . Fundamentalni principi na kojima se zasniva rad NVo u Evropi usvojeni od strane Vijeća Evrope 2001-2002

About The Author