Nezadovoljstvo stanjem demokratije sve prisutnije u mnogim državama svijeta

Istraživanje je urađeno na uzorku od 27 zemalja, a nezadovoljstvo stanjem demokratije uglavnom praćeno nezadovoljstvom stanja u ekonomiji

Nezadovoljstvo stanjem demokratije sve prisutnije u mnogim državama svijeta

Širom svijeta sve više građana nezadovoljno je stanjem demokratije u svojim zemljama. U 27 anketiranih zemalja, 51 posto anketiranih nezadovoljno je načinom na koji funkcionira njihova demokratija u poređenju s 45 posto onih koji su zadovoljni.

Nezadovoljstvo se donekle razlikuje u različitim dijelovima svijeta. Oni u azijsko-pacifičkoj regiji, na primjer, imaju tendenciju biti zadovoljni kako demokratija djeluje u njihovim zemljama, a samo u Japanu većina ispitanih izrazila je nezadovoljstvo.

U šest od 10 anketiranih evropskih zemalja, polovina ili više kaže da su nezadovoljni kako funkcionira demokratija. Nezadovoljstvo je najviše u južnoevropskim zemljama Italiji, Španiji i Grčkoj, gdje 70 ili više posto kaže da je nezadovoljno. Suprotno tome, otprilike trećina ili manje zastupa takav stav u Švedskoj i Nizozemskoj.

U anketiranim zemljama subsaharske regije Afrike i Latinske Amerike, otprilike polovina ili više u svakoj zemlji kažu da su nezadovoljni stanjem demokratije.

Nezadovoljstvo demokratijom veće je u zemljama u razvoju nego u naprednim zemljama. Tako 60 posto anketiranih izražava nezadovoljstvo stanjem demokratije u državama čije su ekonomije u razvoju u poređenju s 50 posto anketiranih u 18 razvijenih ekonomija.

Između 2017. i 2018. godine, nezadovoljstvo načinom na koji demokratija djeluje značajno se povećalo u otprilike polovini anketiranih zemalja. Ovo sve veće nezadovoljstvo očito je širom svijeta, bez obzira na da li ekonomije napreduju ili su u razvoju.

Deset zemalja nije doživjelo značajnije promjene u demokratskom nezadovoljstvu, dok se ono smanjilo u samo tri zemlje – Južnoj Koreji, Francuskoj i Meksiku.

Južnokorejsko mišljenje promijenilo se najviše od 2017. godine u bilo kojoj anketiranoj zemlji, pri čemu je postotak koji kaže da su nezadovoljni pao s 69 na 35 posto. Tokom tog perioda predsjednik Park Geun-hye je opozivan i osuđen na 24 godine zatvora.

U šest zemalja u kojima se zabrinutost zbog ekonomske situacije značajno povećala od 2017. godine, poraslo je i demokratsko nezadovoljstvo. Primjera radi u Indiji se zabrinutost zbog ekonosmije povećala najviše od bilo koje anketirane zemlje – 12 posto je mislilo da je ekonomija u lošem stanju 2017. godine, ali do 2018. godine to je mišljenje poraslo je na 30 posto.

Ovo povećanje nezadovoljstvom stanjem demokratije praćeno je porastom nezadovoljstva o stanju ekonomije. Također u Njemačkoj i Brazilu rastući osjećaj da ekonomija nije u dobrom stanju popraćeni su nezadovoljstvom stanje dmeokratije.

U Francuskoj i Južnoj Koreji suprotna je situacija. Obje zemlje zabilježile su značajan pad spram demokratskog nezadovoljstva, zajedno s poboljšanjima u ekonomskom smislu.

Sjedinjene Američke Države ističu se kao jedina zemlja u kojoj se povećalo nezadovoljstvo demokratijom u isto vrijeme kada ljudi misle da se ekonomska situacija u zemlji poboljšava.

Izvor: Pew Research Centar

About The Author