MINI HIDROELEKTRANE NA DOLJANKI: Općina Jablanica odobrila uništenje kanjona Doljanke, svog prirodnog bogatstva!

Doljanka i okolni pejzaž sada su postali veliko gradilište u dužini od tri kilometra. Aktivisti koji su se protivili izgradnji tuženi su pred Općinskim sudom u Konjicu.

MINI HIDROELEKTRANE NA DOLJANKI: Općina Jablanica odobrila uništenje kanjona Doljanke, svog prirodnog bogatstva!
FOTO: Adi Kebo (zurnal.info)

– Ovdje je nekada bila šuma. Mislio sam da nema šanse da tu uopšte stane bager – sa aktivistom i jednim od mještana sela u blizini rijeke Doljanke kod Jablanice posjetili smo gradilište mini hidroelektrane. Radovi su intenzivni, zahvaćena je velika površna u dužini od nekoliko kilometara, saobraća se samo jednom trakom.

Zašto je naš sagovornik anoniman? Jer su u toku svih procedura u vezi sa izgradnjom i nakon početka radova aktivisti koji su bili protiv ovog projekta – tuženi! Investitor od njih, koji žive u selima kod Doljanke traži 10 hiljada KM jer su pokušali spriječiti ovaj svojevrsni atak na prirodu. Korito će, tvrde, presušiti u dijelovima koji prolaze kroz njihova sela, tri najljepša kupališta bit će ugrožena ili uništena…

Peticiju protiv izgradnje potpisalo je više od 200 ljudi, ali se do nje u općinskim organima vrlo teško dolazilo. U razgovoru za Žurnal neki od sagovornika pokušali su umanjiti njenu vrijednost, tvrdeći da su potpisi lažni, iako uz svaki stoji broj lične karte i ostali lični podaci.

Općinske igre bez granica

Na rijeci Doljanki kod Jablanice uveliko su, dakle, u toku radovi na izgradnji mini hidroelektrane Zlate jačine 4,52 MW. Već godinama je poznato da će u Jablanicu i Doljanku investirati poznati bh. košarkaš Mirza Teletović.  U te godine stala je promjena prostornog plana Općine Jablanica, zatim proglašenje izgradnje javnim interesom, promjena jačine elektrana, a u konačnici i promjena trase radova. Tako su se radovi, zbog neriješenih imovinsko-pravnih odnosa spustili u korito rijeke Doljanke dužinom jednog kilometra. Izmijenjena je trasa radova a rezultati se jasno vide na fotografijama Žurnala. Doljanka i okolni pejzaž sada su postali veliko gradilište u dužini od tri kilometra. Urbanističku i građevinsku dozvolu izdala je Služba za upravu, prostorno uređenje, građenje, zaštitu okoline i stambeno-komunalne poslove Općine Jablanica.

Jasno je – investitor ima sve papire za izgradnju. Firma Eko-Vat iz Jablanice, čiji je direktor Šaban Teletović, otac Mirze Teletovića, pribavio je svu potrebnu dokumentaciju. Okolinsku, urbanističku, građevinsku dozvolu, izradio Studiju uticaja na okoliš, kao i plan upravljanja otpadom.
Općina Jablanica, Ministarstvo turizma i okoliša Federacije BiH, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede… – svi su pripomogli da se Doljanka, na više mjesta navedena kao prirodno bogatstvo koje bi po svaku cijenu trebalo sačuvati – iskoristi za profit investitora.
Koncesija je izdata na 30 godina, a investitor će Općini Jablanica plaćati 50 hiljada KM godišnje. Prema grubim, nezvaničnim procjenama, godišnji prihod investitora iznosit će 1,8 miliona KM.

O investiciji su novinari Žurnala željeli razgovarati sa Mirzom Teletovićem. Preko svog agresivnog PR-a poručio je kako po savjetu advokata ne može istupati. U kabinetu načelnika Općine Jablanica rečeno nam je da će zahtjev za razgovor biti prenesen načelniku te da će se javiti ukoliko bude mogao. Nije se javio. Salem Dedić (SDA) načelnik je općine Jablanica već 15 godina. Na pozive i poruke Žurnala nije odgovarao ni Šaban Teletović.

Pismo podrške

Eko-Vat je prvo planirao izgradnju dvije mini hidroelektrane – jednu snage 1,3 MW, drugu 3,2. Nakon provedenih procedura odlučuju se za povećanje kapaciteta mHE Zlate na 4,52 MW. Prave se nove studije i to tako da se u staroj studiji o uticaju na okoliš samo promijene brojevi i jačina. Organizuju nove javne rasprave sa kojih će pismo podrške samoinicijativno, tvrde aktivisti za zaštitu Doljanke, poslati predsjednik Mjesne zajednice Samir Sarajlić.
Napravljen je zapisnik da se mjesna zajednica slaže sa izgradnjom, iako, tvrde aktivisti, pitanje nije izloženo na zboru građana:
– Na tom savjetu na kom je donesena odluka i sa kog je poslano pismo podrške bila su dva ili tri čovjeka čija to uopšte nije struka, došao je i investitor Šaban Teletović, načelnik Delić. Tu je rečeno kako Mirza ulaže u Jablanicu, kako je to dobro za sredinu, zarada, zapošljavanje, pustiće on vodu… I pošalje se pismo podrške. U Federalnom ministarstvu okoliša dobiju informaciju da je javna rasprava provedena, a na nju nisu čak pozvani ni ljudi preko čijih parcela će prolaziti radovi.

Samir Sarajlić, predsjednik ove MZ, za Žurnal kaže kako ove tvrdnje nisu tačne. Kako je javna rasprava bila oglašena, kako je zbor kontaktiran i kako su “svi akteri bili upoznati sa planom”.

Na pitanje da li je posjetio gradilište te da li je upućen kako sada izgleda situacija na terenu, a nakon što je izmijenjena trasa radova, kaže kako je dao pismo podrške “generalno projektu”.
– Da li ste uputili pismo podrške prije ili nakon izmjene trase i spuštanja radova u korito rijeke – pitali smo opet:
– Pismo podrške potpisano je generalno projektu, prije izmjene trase, ali i dan danas stojim iza tog pisma. Tvrdim i da su svi bili upoznati sa projektom.

Koliko je Samir Sarajlić nezavistan u cijelom slučaju, svjedoči i to da je nakon razgovora sa novinarima Žurnala o tome žurno informisao investitore.

 Vijećnici su prevareni

O provođenju ove procedure nedavno se na pres konferenciji oglasio Ibrahim Dune Čilić, vijećnik LDS-a u OV Jablanica:

– Mi vijećnici smo prevareni! Nisu ispoštovane zakonske procedure i prekršeni su brojni zakoni.

Foto: Žurnal.info

U odgovoru iz Općine (Službe za lokalni i ekonomski razvoj i investicije), koji je čekao nekoliko mjeseci, navodi se:

– Navedenim raspravama prisustvovao je predsjednik MZ Jablanica 2. Sva izdata odobrenja dostavljena su predstavnika MZ. Ističemo da ovaj organ nema evidentirano da je organizaciju organa MZ 2 održana javna rasprava niti nadležnost da nalaže da se u okviru kruga MZ održavaju javne rasprave i zborovi građana.

Ovdje nije krivac investitor koji gradi nego Savjet MZ, reći će Čilić:

– Krivi su i načelnik i stručna služba OV i Komisija za prostorno uređenje, koji su dali mišljenje da je sve u skladu sa zakonom. Vijećnici su prevareni da su bili zborovi. Pola godine sam čekao da oni kažu da nemaju nadležnost. To je urađeno mimo volje građana MZ. 

U 2017. godini Općina Jablanica napravit će dva važna koraka kako bi se omogućila izgradnja mHE. Prvo će izmijeniti prostorni plan Općine Jablanica, čime će se stvoriti uslovi za izdavanje urbanističke saglasnosti. Zatim će, u decembru 2017. godine, a na prijedlog firme Eko-Vat izgradnju hidroelektrane Zlate proglasiti javnim interesom! Javni interes je bilo nužno proglasiti jer dio mještana kroz čije je parcele prolazila predviđena trasa radova nije želio prodati svoja imanja. Zbog toga je naknadno promijenjena i trasa izgradnje i ona sada ide koritom rijeke Doljanke u dužini jednog kilometra.

Foto: Žurnal.info

Za to vrijeme mještani i aktivisti koji su bili protiv izgradnje osnovali su udruženje Za Doljanku, kako bi mogli učestvovati u pregovorima kao pravno lice. Pisali su peticije, slali dopise Općini i resornim ministarstvima, ali od toga nije bilo koristi.
Nakon svega su tužili Federalno ministarstvo turizma i okoliša kako bi izdejstvovali poništavanje okolinske dozvole. Kantonalni sud u Sarajevu prvih nekoliko mjeseci predmet nije aktivirao. Poslije urgencije koju je Udruženje Za Doljanku uputilo, predmet se vadi iz ladica i počinje rad na njemu.

Uslijedio je novi pritisak u vidu tužbe koju je firma Eko- Vat pokrenula protiv aktivista zbog blokiranja radova prilikom jednog od protesta prošle godine. Tada je manja grupa aktivista nakratko blokirala put, ali ih je policija spriječila. Detalji skupa navode se i u policijskoj zabilješci u posjedu Žurnala. Jasno se navodi kako je 20.10.2018. godine oko 20 mještana sela Zlate i Jelačići pokušalo onemogućiti izlazak kamiona sa gradilišta:
– Blokada radova trajala je oko 15 minuta 
– policijski zapisnik potpisuju službenici PS Jablanica.

U tužbi koju je protiv aktivista podnio Eko-Vat Općinskom sudu u Konjicu tvrdi se da je blokada trajala “više sati”. Time je izvođaču radova nanesena šteta od tačno 10 hiljada i 67 KM. I to:

– Dva i po sata rada radnika različitih profila – tesara, mašinista, NK radnika, vozača… te raznih mašina – kamiona, kipera, miksera…. Dodali su tome i bačeni beton zbog zaustavljanja radova u iznosu od skoro 5 hiljada KM.

Sudska presuda u ovom slučaju bit će donesena u maju.

Kanjon Doljanke nalazi se u registru  prirodne baštine HNK, koji je 2012. sačinila profesorica sa Mostarskog sveučilišta Snježana Musa.
A da su se u Ministarstvu okoliša i turizma malo zainteresovali za koju lokaciju izdaju okolinsku dozvolu, možda bi naišli i na dokument u čijoj su izradi i sami učestvovali: Strategija i akcioni plan za zaštitu biološke raznolikosti BiH izrađena je 2016. Na spisku planiranih zaštićenih područja pod brojem 12 navodi se: Kanjon Neretve, Doljanke, Ribnice i Drežanke.

O odgovornosti institucija, mišljenju struke, i upozorenjima koja su godinama slata na adrese odgovornih, čitajte u narednom tekstu Žurnala.

Tekst, uz dozvolu, prenosimo s portala zurnal.info 

About The Author