EFJ i IFJ zahtijevaju upotrebu proširenog kolektivnog licenciranja u novoj direktivi EU direktive o autorskim pravima

Trenutno dio prihoda dobivaju samo nositelji prava određene veličine i veliki izdavači na mrežnim platformama, dok većina autora ne ostvaruje to pravo

EFJ i IFJ zahtijevaju upotrebu proširenog kolektivnog licenciranja u novoj direktivi EU direktive o autorskim pravima
Foto: cnn.com

 

Evropska i Međunarodna federacija novinara (EFJ-IFJ), odnosno evropska i najveća svjetska organizacija novinara, odgovorile su na savjetovanje Evropske komisije (EK) o provedbi člana 17. Direktive EU o autorskim pravima u jedinstveno digitalno tržište.

Član 17. Direktive EU ima za cilj smanjiti „jaz u vrijednosti“ između nositelja prava i internetskih platformi te osigurati da se dio prihoda na mrežnim platformama koje koriste zaštićena djela distribuira kreativnim industrijama i njihovim autorima, uključujući novinare, pravilno generira.

Upotreba proširenog kolektivnog licenciranja (ECL) pružateljima usluga pruža značajnu prednost djelotvornih sektorskih sporazuma koji su u skladu s novim zakonodavstvom, a autorima nudi sigurnost u naknadi za upotrebu njihovih zaštićenih djela, naglasio je predsjednik EFJ Mogens Blicher.

– Podržavamo i prenošenje Direktive u države članica, nudeći mogućnost direktne naknade autorima i izdavačima – dodao je generalni sekretar IFJ-a Anthony Bellanger.

Trenutno dio prihoda dobivaju samo nositelji prava određene (ali nedefinirane) veličine i veliki izdavači na mrežnim platformama, dok većina autora ne ostvaruje to pravo.

U svom prvom podnesku, EFJ i IFJ naglasili su važnost zaštite dostupnosti novinarskog rada i predložili da platforme trebaju proaktivno tražiti široke šeme licenciranja u tu svrhu.

U dokumentu su također istaknuta ključna pitanja koja treba razmotriti kako bi se postigla ravnoteža između konkurentskih temeljnih prava te nudi savjete kako osigurati poštovanje i usklađivanje izuzeća i ograničenja člana te usklađenosti na svim platformama i u svim zemljama EU-a.

Evropska i Međunarodna federacija novinara (EFJ/IFJ) evropska je i najveća svjetska novinarska organizacija. EFJ predstavlja više od 320.000 novinara u 72 sindikata i udruženja iz 45 zemalja, a IFJ više od 600.000 medijskih profesionalaca iz 187 sindikata i udruženja iz više od 140 zemalja.

Izvor: Evropska federacija novinara (EFJ)

About The Author