Amila Kahrović-Posavljak

PR I POLITIKA: NePRozirnost institucija u BiH

IZDVAJAMO

Cilj PR službi i službenika je – kako sami priznaju – “poboljšanje percepcije” građana. A to je fundamentalni spin prema kojem problem društva nije u netransparentnom i veoma često lošem upravljanju institucijama, nego u pogrešnoj percepciji građana koju će PR službe ispraviti. Problem se pomjera s fundamentalne osnove – načina na koji funkcioniraju institucije – na subjektivnu, arbitrarnu i nemjerljivu stvar percepcije građana. PR-ovska “fenomenologija percepcije” na ovaj način svaku kritiku predstavlja kao neobjektivni stav neimenovane mase.

Read More