ADIS NADAREVIĆ: Evo pita Mike Pompeo je li njega šta pominjao Kolegij SDA!

TWITTER IZ DANA U DAN: Šta je to državni udar u Bošnjaka? Kada je u Federaciji ukinuto stanje prirodne nesreće? Šta povezuje SDA i Zelene beretke? Kako je lažni napao pravog Nikolu? Kome ekstremni mediji iz Hercegovine crtaju metu na čelu?

ADIS NADAREVIĆ: Evo pita Mike Pompeo je li njega šta pominjao Kolegij SDA!

About The Author