BABINI SAVJETNICI U DVIJE FOTELJE

CIN 25.05.2018 0

Fikret Abdić je svoje savjetnike postavljao na pozicije koje su nespojive sa njihovim funkcijama. Iako zakon to zabranjuje, niko ih zbog toga ne može ...

NOVI SAVJETNIK LIDIJE BRADARE

CIN 18.02.2018 0

Lidija Bradara, predsjedavajuća Doma naroda PFBiH, imenovala je još jednog savjetnika koji ne ispunjava zakonske uvjete za tu po...

1 2 3 4