VIJEĆE EUROPE UPOZORAVA NA SELEKTIVAN TRETMAN MEDIJSKIH KUĆA U BIH

Upozorenje o selektivnoj zabrani pristupa pojedinih medija Palati Republike Srpske objavljeno je danas na Platformi za promociju zaštite novinarstva i sigurnosti novinara Vijeća Evrope. Upozorenje će biti upućeno zvaničnicima Vijeća Evrope u dalju proceduru, a slučaj diskriminacije medijskih kuća u BiH ovoj instituciji prijavile su, na zahtjev Udruženja/udruge BH novinari, Asocijacija evropskih novinara, Evropska federacija novinara i Index on Censorship. 

VIJEĆE EUROPE UPOZORAVA NA SELEKTIVAN TRETMAN MEDIJSKIH KUĆA U BIH

Upozorenje o selektivnoj zabrani pristupa pojedinih medija Palati Republike Srpske objavljeno je danas na Platformi za promociju zaštite novinarstva i sigurnosti novinara Vijeća Evrope.

Upozorenje će biti upućeno zvaničnicima Vijeća Evrope u dalju proceduru, a slučaj diskriminacije medijskih kuća u BiH ovoj instituciji prijavile su, na zahtjev Udruženja/udruge BH novinari, Asocijacija evropskih novinara, Evropska federacija novinara i Index on Censorship. 

About The Author