MEDIJSKO-POLITIČKE ANALIZE
IZ PRAVNOG UGLA
TV DNEVNICI
TV POLITIČKE EMISIJE
ONLINE MEDIJI
KOMENTARI
MEDIJSKA I INFORMACIJSKA PISMENOST
FAKE & SPIN
(V)LAŽNE VIJESTI

Facebook bez dozvole prikupio e-mail adrese 1,5 miliona korisnika

Kompanija navela da je počela proces brisanja prikupljenih kontakata