RAK utvrdio 13 slučajeva kršenja pravila, pet bh. televizija novčano kažnjeno

Primljen je 51 prigovor na 21 programski sadržaj emitiran u programima radiotelevizijskih stanica u Bosni i Hercegovini

RAK utvrdio 13 slučajeva kršenja pravila, pet bh. televizija novčano kažnjeno

Regulatorna agencija za komunikacije (RAK) objavila je Pregled slučajeva iz oblasti emitiranje za period od januara do aprila 2020. godine, a u pitanju je dokument koji objedinjuje procesuirane slučajeve potencijalnog kršenja pravila i kodeksa iz oblasti emitiranja.

Cilj publikacije je da kroz analizu i ilustraciju slučajeva na edukativan i transparentan način javnosti ukaže na način na koji RAK provodi regulatorne mjere, a nosiocima dozvola putem primjera ukaže na profesionalnu primjenu pravila i propisa RAK.

U prva četiri mjeseca RAK je primio 51 prigovor na 21 programski sadržaj emitiran u programima radiotelevizijskih stanica u Bosni i Hercegovini. Pored toga, RAK je pokrenuo tri slučaja po službenoj dužnosti, u cilju provjere poštivanja usklađenosti programa s relevantnim pravilima i propisima, odnosno uvjetima dozvole.

U 13 slučajeva utvrđeno je kršenje pravila RAK-a te su donesene odgovarajuće izvršne mjere, pet televizija novčano je kažnjeno dok su ostali dobili pismenu ili usmenu opomenu.

Najveći broj utvrđenih kršenja odnosio se na odredbe u vezi zaštite maloljetnika od potencijalno štetnih i neprimjerenih programskih sadržaja, kao i nepoštivanje programskih uvjeta dozvole te nedostavljanje snimaka i informacija o emitiranom programu.

Upravo dostavljanje snimaka i prateće dokumentacije predstavlja značajnu obavezu u poštovanju pravila i propisa, imajući u vidu da od ispunjavanja ove obaveze zavisi izvršavanje regulatornih obaveza RAK-a odnosno provjera pravila i propisa u dijelu koji se odnosi na emitirani sadržaj.

Imajući u vidu da je protekli period bio obilježen zdravstvenom krizom uzrokovanom pandemijom Covid-19, značajan broj prigovora se odnosio upravo na izvještavanje na tu temu.

Iako niti u jednom slučaju nisu utvrđeno kršenje relevantnih odredbi pravila RAK-a, u pojedinim slučajevima je primijećeno da stanice nisu u potpunosti primijenile standarde koje nalažu postulati profesionalnog i etičkog novinarstva, zalazeći u domen senzacionalizma i riskirajući širenje dezinformacija.

RAK je više puta istaknuo značaj pojačane uredničke i profesionalne odgovornosti prilikom izvještavanja o pandemiji Covid-19 kako bi se izbjeglo prenošenje polovičnih, nepotpunih i neprovjerenih informacija, uputa i mjera u vezi sa aktuelnom situacijom.

Također, pozvali su RTV stanice da, uz dosljedno poštivanje pravila i propisa, u programima osiguraju stručne sagovornike iz relevantnih oblasti kao što su zdravstvo, sigurnost i ekonomija, da izbjegavaju senzacionalizam, špekulacije i nezvanične teorije koje mogu izazvati osjećaj nelagode, straha ili panike među stanovništvom.

Zbog kršenja propisa novčanom kaznom kažnjeni su Televizija Zenica za program „Zenica Info“, Alternativna televizija (ATV) zbog prava na odgovor Ureda glasnogovornika Ministarstva sigurnosti BiH, Federalna televizija (FTV) zbog emitiranja filma „Zvizdan“ čiji sadržaj bi mogao ugroziti fizički, psihički ili moralni razvoj maloljetnika, NTV 101 zbog dva različita prekršaja i Posavina TV.

Pismeno upozorenje uručeno je OSM-u, Obiteljskom radiju Valentino, MTV-u Igman, TV Podrinje i radiju Kiss FM. Usmeno i pismeno upozorenje zbog dva različita prekršaja izrečeno je Radioteleviziji Herceg-Bosne.

Publikacija RAK-a ukazuje i na nezaobilaznu ulogu građana, imajući u vidu da prigovori predstavljaju inicijalnu informaciju na osnovu koje Agencija po službenoj dužnosti pokreće postupke ispitivanja mogućeg kršenja primjenjivih pravila i propisa.

RAK od početka rada naglašava značaj i oslanja se na prigovore građana kao osnovni mehanizma za pokretanje slučajeva utvrđivanja kršenja pravila koja se odnose na emitirani sadržaj, te su pozvali građane da nastave tu praksu i ubuduće.

Izvor: RAK

About The Author