Nove mogućnosti za zaštitu slobode govora na mreži

Cloudflare osnovan je 2014. godine kao odgovor na cyber napade na neke od najranjivijih grupa na internetu

Nove mogućnosti za zaštitu slobode govora na mreži

Internet je postao sve veća arena za razmjenu ideja i informacija. Međutim, aktivisti, novinari i drugi koji koriste taj prostor često se suočavaju s napadima i ušutkivanjem.

Civil Rights Defenders želi povećati internetsku sigurnost i kapacitet globalne partnerske mreže te su postali partnerska organizacija projekta Galileo.

Projekt Galileo osnovao je Cloudflare 2014. godine kao odgovor na cyber napade na neke od najranjivijih grupa na internetu. Pomažući grupama za ljudska prava, novinarima, manjinskim organizacijama i drugima da ublaže cyber napade i zaštite integritet podataka, projekt predstavlja sigurnosno rješenje koje promovira slobodu izražavanja na mreži.

Partnerska mreža Civil Rights Defendersa proteže se od Latinske Amerike do jugoistočne Azije i uključuje više od 200 organizacija na četiri kontinenta. Nijedna od tih regija nije imuna na napade i uznemiravanja putem interneta.

Trenutno je sve prisutniji globalni trend kada moćni prijestupnici, često vlade, pokreću cyber napade na branitelje ljudskih prava i novinare s namjerom da ih ušutkaju. To znači da se građanski prostor za slobodu govora smanjuje i na internetu.

– Jedna od naših ključnih misija je povećati sigurnost rizičnih organizacija i pojedinaca u partnerskoj mreži. Postajući projektni partner Galilea, imat ćemo priliku pronaći rješenja koja odgovaraju njihovim potrebama. Zaštita tih glasova presudna je kako bi se izbjegla situacija da narativ na internetu kontroliraju oni koji su na vlasti – kazao je Marcin de Kaminski iz Civil Rights Defenders.

Grupe koje u okviru projekta Galileo dobivaju sigurnosna rješenja često su organizacije za zaštitu manjina, grupe za ljudska prava i nezavisni novinari i mediji, te umjetničke grupe i demokratski programi. Postajući dijelom projekta, oni dobivaju alate pomoću kojih mogu naučili kako otkriti, ublažiti i zaštititi se od cyber prijetnji poput DDoS napada.

DDoS, što je skraćenica za „distribuirano uskraćivanje usluge“, je cyber-napad kojim se pokušava poremetiti uobičajeni promet na web lokacijama. Web stranice se opterećuju prometom i zlonamjernim podacima koji bi trebali web stranicu izgurati van mreže.

Ako imate prave alate u mogućnosti ste se zaštititi od takvih napada, kao i spriječiti druge da zloupotrebljavaju osjetljive podatke i ugrožavaju integritet neke web stranice.

– Od 2014. godine Cloudflareov projekt Galileo nastoji pomoći u zaštiti najugroženijih glasova na internetu – kazala je voditeljica programa u Cloudflareu Jocelyn Woolbright.

Pojasnila je da se oslanjaju na partnere iz civilnog društva kako bi pomogli identificirati grupe od javnog interesa koje inače ne bi mogle imati resurse da se osiguraju od snažnih prijetnji kibernetske sigurnosti.

Izvor: Civil Rights Defenders

About The Author