Mapirati izazove s kojima su suočeni bh. novinari i medijski djelatnici

Ljudska prava u BiH svakodnevno se ugrožavaju, a posebno prava novinara, iako je poštivanje osnovnih ljudskih prava zagarantirano Ustavom

Mapirati izazove s kojima su suočeni bh. novinari i medijski djelatnici
Foto: Vijesti.ba

Kako bi se identificirali i mapirali problemi s kojima se suočavaju novinari u Bosni i Hercegovini te razmijenila iskustva, ali i pronašla rješenja za osiguranje slobodnog, sigurnog i odgovornog rada medijskih djelatnika u interesu javnosti danas je u Sarajevu organiziran razgovor s novinarima o temi “Mediji i ljudska prava – ljudska prava i mediji”.

Na skupu je ponovljeno da su ljudska prava univerzalna te da pripadaju svakom ljudskom biću podjednako, bez diskriminacije po bilo kojem osnovu. Nažalost, ljudska prava u BiH svakodnevno se ugrožavaju, posebno prava novinara, iako je poštivanje osnovnih ljudskih prava zagarantirano Ustavom, kao i nizom deklaracija i preporuka.

Kako je istaknuo, medijski djelatnici su izloženi konstantnim ekonomskim, političkim i institucionalnim pritiscima, što sa jedne strane rezultira ozbiljnim kršenjem prava na slobodu informiranja i slobodu izražavanja.

S druge strane i mediji i novinari krše prava drugih bh. građana, ne poštujući prava ranjivih društvenih kategorija, djelujući na diskriminirajući način prema drugima, upotrebom govora mržnje, kršeći kodeks novinarske etike i profesionalnih standarda, rečeno je.

U izjavi za medije, zamjenik šefa Delegacije Evropske unije u BiH Khaldoun Sinno  ponovio je da bez slobode medija, bez osnovnih, temeljnih ljudskih prava BiH ne može postati članica Evropske unije.

– Mora postojati garancija slobode medija i garancija za osnovna ljudska prava za bilo kakvo buduće članstvo. To je ista poruka koju smo ponavljali u više ne tako nedavnom i skorašnjem mišljenju Evropske komisije, u kojim se ističe 14 ključnih prioriteta – podsjetio je Sinno.

Generalna sekretarka Udruženja BH novinari Borka Rudić kaže da tema ima dva aspekta i prvi se tiče poštivanja ljudskih prava novinara, urednika i svih drugih zaposlenika u medijima s ciljem da se oni osnaže, educiraju i budu sigurni i slobodni da obavljaju svoj posao bez ikakvih pritisaka.

U takvoj situaciji novinari mogu izvještavati profesionalno i u skladu s etičkim kodeksom o ljudskim pravima ostalih kategorija stanovništva, ranjivih grupa i svih drugih, smatra.

– Međutim, ako imate novinare koji su stalno pod političkim pritiskom, koji nemaju stalni ugovor o radu, koji su žrtve različitih oblika pritisaka i mobinga na radnom mjestu, onda teško možemo govoriti da su naši mediji slobodni i da mogu izvještavati o ljudskim pravima u skladu s evropskim standardima – dodala je.

Radionica bi trebala pokazati koji su to putevi da se izvještava o ljudskim pravima na način koji će biti u interesu i ranjivih grupa, građana, a i medija, i s druge strane da se pitanje ljudskih prava podigne na nivo podrške medija.

Međutim, Rudić napominje da ukoliko novinari čija se prava krše istovremeno krše ljudska prava onda postoji ozbiljan problem te je zaključila da se ne podržava kultura ljudskih prava kroz medijske sadržaje i svi trebaju preuzeti svoj dio odgovornosti.

Na skupu je još istaknuto da političke strategije i manipulacije koje dovode novinare u podređen položaj, ugrožavajući njihova ljudska prava, rezultiraju i padom kvaliteta medijskih sadržaja i objektivnosti medija, što je u direktnoj suprotnosti s EU standardima.

Najavljeno je i da će se tokom diskusije adresirati i pitanje odgovornosti i uloge organizacija civilnog društva, medija i institucija u oblasti promocije i zaštite ljudskih prava novinara u skladu sa standardima i politikama Evropske unije u oblasti ljudskih prava i demokratija.

EU brifing organizirali su Info centar Evropske unije u Bosni i Hercegovini u saradnji s Udruženjem BH novinari i Media Centrom Sarajevo u okviru kampanje Ureda Evropske unije u BiH  #EUzaTvojaPrava.

Izvor: Fena

About The Author