JAVNO-TAJNI KONKURS MUP-a RS: KORUPCIJA U POLICIJSKIM REDOVIMA?

Svojim aktivnostima Ministarstvo unutrašnjih poslova na Policijsku akademiju u Banjaluci upisalo je 51 kadeta više nego što je to bilo predviđeno konkursnom procedurom. Iako tvrde da je prijem kadeta izvršen propisno, na djelu je primjena dvostrukih aršina – sa jedne strane su objavljena imena 80 kadeta, dok se na drugoj strani uporno štiti identitet 51 kadeta za koje […]

JAVNO-TAJNI KONKURS MUP-a RS: KORUPCIJA U POLICIJSKIM REDOVIMA?

Svojim aktivnostima Ministarstvo unutrašnjih poslova na Policijsku akademiju u Banjaluci upisalo je 51 kadeta više nego što je to bilo predviđeno konkursnom procedurom. Iako tvrde da je prijem kadeta izvršen propisno, na djelu je primjena dvostrukih aršina – sa jedne strane su objavljena imena 80 kadeta, dok se na drugoj strani uporno štiti identitet 51 kadeta za koje nije bilo predviđeno da budu uvršteni u 18. klasu osnovne policijske obuke.

Naime,  ministar Dragan Lukač je 25. februara 2016. godine raspisao pomenuti konkurs u kome je navedeno da će biti upisano 80 kadeta. Nakon provedene selekcije prijavljenih kandidata, 30. juna 2016. godine na internet stranici Uprave za policijsko obrazivanje izašla je rang lista sa imenima 80 najuspješnijih kandidata u postupku selekcije.

Međutim, 5. septembra 2016. godine, u Upravi za policijsku obuku MUP-a RS, na potpisivanju Ugovora o regulisanju međusobnih prava i obaveza povodom pohađanja osnovne policijske obuke u Jedinici za posebnu obuku – Policijska akademija Banjaluka, za kadete 18. klase osnovne policijske obuke, ministar unutrašnjih poslova Dragan Lukač izjavio je da je od prijavljenih 1.055 kandidata izabran 131 kadet. Otuda se postavlja pitanje otkud u 18. klasi osnovne policijske obuke Policijske akademije Banjaluka 51 kadet više nego što je to definisano u raspisanom konkursu?

Sporni konkurs MUP-a
Sporni konkurs MUP-a

U odgovoru koje je Minstarstvo dostavilo navodi se da je u skladu sa analizom Uprave za pravne i kadrovske poslove predviđeno da u naredne tri godine u penziju ode 339 policijskih službenika (u 2016. godini u penziju je otišlo 267 policajaca), te da je samim tim jasno da postoji potreba za novim policijskim kadrom.

Na osnovu tih činjenica, kako je navedeno u obrazloženju, Komisija za izbor kandidata predložila je ministru Lukaču da listu proširi za još 51 kadeta, nenavodeći njihova imena, pa je ostalo nepoznato da li su kandidati koji su uvršteni na proširenu listu zadovoljili kriterijume. No, osim te činjenice, javnosti su ostala nepoznata i njihova imena.

Poslanik u Narodnoj Skupštini RS Adam Šukalo za „Moju Hercegovinu“ kaže da to ostavlja veliki prostor za sumnju da je proširenjem liste učinjeno niz zloupotreba u vidu nepotizma i korupcije.

„S obzirom na to da rad Uprave za policijsko obrazovanje MUP-a Srpske, odnosno Policijske akademije Banjaluka, prilikom provođenja ove konkursne procedure, nije bio transparentan, zahtjevao sam od ministra da mi dostavi imena svih upisanih kadeta ove klase. Ministar se u odgovoru pozvao na Zakon o zaštiti ličnih podataka, pritom rekavši da nije dobio saglasnost od kadeta da se objavi spisak onih koji su primljeni u Policijsku akademiju osamnaeste klase“, rekao je Šukalo.

Adam Šukalo (FOTO: Press.ba)
Adam Šukalo (FOTO: Press.ba)

On je istakao je da je na sjednici Narodne skupštine 7. decembra opet, ovaj put usmeno, zahtijevao od ministra Lukača imena svih kadeta koji su primljeni na Policijsku akademiju, jer je očigledno da su se u tom postupku selekcije koristili dvostrukim standardima. Ministar je tada, prema Šukalovim riječima, samo šturo odgovorio kako on ne može objaviti imena tih kadeta, jer oni ne žele da se bave politikom.

„Kao narodni poslanik insistirao sam na rješavanju pitanja ove zloupotrebe u ime onih koji su takođe konkurisali, a prethodno su se obraćali Policijskoj akademiji gdje nisu mogli dobiti odgovor ko su osobe koje su primljene na tako tajnovit način. Tada sam ministru postavio direktno pitanje zašto je sporno da objave imena ovih kandidata. Da li su oni tajni agenti koji moraju isključivo da budu numerisani određenim brojem, pa je to razlog zbog čega nije objelodanjen njihov identitet? Veoma je licemjerno stavljati kadete ispred tog odgovora i prekrajati njihovu volju u smislu da oni nisu htjeli da im se objave imena. To je trebalo da se objavi zbog javnosti, zbog onih koji nisu upisani. Očigledno postoji nešto što je skriveno i da iz toga razloga ne žele objaviti imena tih akademaca. Ovakvo ponašanje daje osnov za sumnju u zloupotrebe, nepotizam i partokratiju“ , uvjeren je Šukalo.

Doznali smo da je kadetima nakon iznošenja ovog pitanja u Narodnoj skupštini naloženo da dostave lične podatke svojim pretpostavljenim, nenavodeći zbog čega to treba da učine.

Uporište ministrove odluke da proširi rang listu Komisija za izbor kadeta vidi u diskrecionom pravu koje ministar posjeduje u okviru Pravilnika o postupku selekcije i izbora kandidata za kadete osnovne policijske obuke u Jedinici za osnovnu policijsku obuku (Službeni glasnik Republike Srpske broj 10/16). U članu 13, stav 2, tačka 2. pomenutog pravilnika navodi se da „ministar može, na prijedlog komisije, dati saglasnost za proširenje konačne liste za kadete osnovne policijske obuke Policijske akademije“.

Dakle, na osnovu samo jednog podzakonskog akta, pojedincima je omogućeno da izmijene cjelokupan koncept transparentnosti nekog konkursa, te da po svom nahođenju vrše izbor kadeta za prošireni dio rang liste. Ovo je, nažalost, jedan od klasičnih primjera kako se dio izvršne vlasti može koristiti manipulacijama u okviru pravnog sistema.

Primjena dvostrukih standarda MUP-a

U nekoliko navrata smo pokušali da na osnovu Zakona o slobodi pristupa informacijama (Službeni glasnik RS, broj: 20/01) dobijemo spisak imena svih kadeta 18. klase od MUP-a, konkretno od Uprave za policijsko obrazovanje i njenog načelnika Mila Šikmana, ali to je bio uzaludan posao. Umjesto imena, dobili smo jednoobrazan odgovor da kadeti nisu saglasni da se njihovi lični podaci dostavljaju s obzirom na to da njihov budući poziv zahtijeva nepristrasne i profesionalne policajce u službi svih građana Republike Srpske. Na pitanje kako su mogli objaviti imena 80 kadeta, a ne mogu to učiniti za preostalih 51, nemaju odgovor.

Iz ovakvog obrazloženja može se primijetiti primjena dvostrukih aršina, jer su od 131 kandidata objavljena imena njih 80 u skladu sa konkursnom procedurom, dok su ostala imena ostala skrivena i nepoznata javnosti, a informacije moraju biti javne upravo zbog tih istih građana na koje se Ministarstvo poziva. Ali Ministarstvo će očigledno ostati pri takvoj namjeri po cijenu kršenja transparentnosti i moralnog kodeksa, koristeći se manipulacijom pravnog sistema.

Zanimljivo je da se i prilikom zapošljavanja u javne institucije, ustanove i preduzeća u RS i BiH netransparentnost pravda zaštitom ličnih podataka, pa je izgleda tu praksu preuzeo i MUP RS u pravdanju netransparentnog procesa odabira kadrova koji se obrazuju na Policijskoj akademiji Banjaluka.

U neformalnom razgovoru za „Moju Hercegovinu“ pojedini kadeti rekli su da je istina da se među njima naprasno pojavio 51 kadet viška bez zvanično objavljene liste njihovih imena. Takođe su napomenuli da nisu u mogućnosti da bilo šta kažu i da ne žele da znaju mnogo o tome, a kamoli da javno govore, jer je ovo jedinstvena prilika da dobiju zaposlenje, te da im ni najmanje ne smeta to što se imena njihovih kolega skrivaju, jer ne žele da se, kako kažu, zamjeraju bilo kome.

Nažalost, imena kadeta ostala su pod velom javne tajne o kojoj niko ne smije govoriti iz najmanje dva razloga. Prvi je to da postoji osnovana sumnja javnosti da je tim potezom učinjen nepotizam od strane jedne republičke institucije koja bi se na direktan način upravo trebala baviti problemom korupcije koja na razarajući način izjeda naše društvo. Drugi jeste očigledan strah kadeta da bi bilo kakvim uplitanjem u to pitanje sebi i svojim poznanicima naškodili u bilo kom smislu.

*Tekst je proizveden u okviru medijskog pool-a Mreže ACCOUNT (Antikorupcijska mreža organizacija civilnog društva)

mojahercegovina.com

About The Author