Glasajmo samo za ljude koje je popljuvao Mustafa Drnišlić!

TWITTER IZ DANA U DAN: Kako je Čampara pohvalio Twitteraše? Kako i zašto je Čović osudio korupciju u Bošnjaka? Zašto je bolje da Sanja Vulić radi u Sarajevu? Ko je hrabro pobjegao iz Sarajeva 1993?

Glasajmo samo za ljude koje je popljuvao Mustafa Drnišlić!

About The Author