BH novinari u Tužilaštvu BiH prezentirali podatke o novinarima stradalim u ratu

Informacije o događajima iz perioda rata koristan su materijal za rad na predmetima ratnih zločina

BH novinari u Tužilaštvu BiH prezentirali podatke o novinarima stradalim u ratu

Glavni tužilac Tužilaštva Bosne i Hercegovine Milanko Kajganić razgovarao je s predstavnicima Udruženja BH novinari Borkom Rudić, Markom Divkovićem i Fuadom Kovačevićem, koji su prezentirali podatake o 80 novinara i medijskih radnika koji su ubijeni ili su stradali za vrijeme rata u BiH od 1992. do 1995. godine.

S obzirom da Posebni odjel za ratne zločine procesuira predmete ratnih zločina i kršenja međunarodnog humanitarnog prava, ova lista podataka ustupljena je Tužilaštvu BiH kao ulazna informacija koja može biti korisna u radu u predmetima za ratne zločine u kojima postupa Tužilaštvo BiH.

Prikupljeni su dostupni podaci i informacije, dok za neka ubistva i stradanja nema gotovo nikakvih dostupnih informacija, pa će Udruženje nastaviti da prikuplja informacije i dokaze koje će ustupati agencijama za provedbu zakona.

Glavni tužilac je zahvalio predstavnicima Udruženja na saradnji i pomoći agencijama i institucijama za provođenje zakona, jer su sve informacije o događajima iz perioda rata koristan materijal za rad na predmetima ratnih zločina.

Također, predstavnici Udruženja informirani su da je Tužilaštvo BiH nedavno odredilo tužioca kao kontakt-tačku u Tužilaštvu BiH za sigurnost novinara, koji će biti osoba za komunikaciju i koordinaciju s novinarskim udruženjima, te agencijama za provedbu zakona koje rade na otkrivanju i krivičnom gonjenju počinitelja krivičnih djela učinjenih na štetu osoba koje obnašaju poslove od javnog značaja u oblasti informiranja.

Izvor: federalna.ba

About The Author