Za iznošenje i prenošenje lažnih vijesti kazne i do 9.000 KM u sarajevskoj općini Stari Grad

Naredbom je precizirano da se zabranjuje iznošenje ili prenošenje lažnih vijesti, a zabrana se odnosi na radnje učinjene kroz sredstva informiranja i društvene mreže

Za iznošenje i prenošenje lažnih vijesti kazne i do 9.000 KM u sarajevskoj općini Stari Grad

Općinski štab civilne zaštite Stari Grad donio je naredbu o zabrani narušavanja javnog reda i mira izazivanjem panike i nereda na području te općine za vrijeme proglašenog stanja nesreće u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Naredbom je precizirano da se zabranjuje iznošenje ili prenošenje lažnih vijesti kojima se izaziva panika ili teže narušava javni red i mir ili onemogućava i ometa provođenje odluka i mjera općinskih organa i drugih institucija i organizacija koji vrše javna ovlaštenja. Zabrana se odnosi na radnje učinjene kroz sredstva informiranja, društvene mreže i drugo.

Naredbom su, kako navode, predviđene i visoke novčane kazne za prekršioce, a kreću se od 1.000 do 3.000 KM za fizičke osobe. Od 3.000 do 9.000 KM za pravne subjekte i od 1.000 do 3.000 KM za odgovornu osobu u pravnom subjektu.

Naredba je odmah stupila na snagu i važit će sve do prestanka važenja odluke o proglašenju prirodne i druge nesreće u FBiH.

Komandant Štaba i općinski načelnik Ibrahim Hadžibajrić izjavio je kako su početkom ove sedmice bili svjedoci da su se iznosile laži i klevete o jednoj osobi iz Starog Grada, te da se tvrdilo da je pozitivna na koronavirus.

– To nije tačno. Ne znamo motive za ovakve postupke, ali ih nećemo dozvoliti. Osobe koje su pozitivne na koronavirus ne smiju biti stigmatizirane u društvu, niti bilo ko drugi smije biti žrtva nečijih laži i kleveta. Zato donosimo naredbu kojom ćemo spriječiti ovakve pojave – istakao je.

About The Author