Vijeće RAK-a donijelo mjere za smanjenje rashoda korisnika dozvola u emitiranju

Prepoznata potreba za donošenje mjera s ciljem pomoći korisnicima dozvola u emitiranju kako bi mogli očuvati nezavisnost

Vijeće RAK-a donijelo mjere za smanjenje rashoda korisnika dozvola u emitiranju

Zbog trenutne zdravstvene krize uzrokovane novim koronavirusom koja je prouzrokovala opadanje prihoda korisnika dozvola u emitiranju Vijeće Regulatorne agencije za komunikacije (RAK) donijelo nekoliko mjera za ublažavanje posljedica i smanjenja rashoda.

Tako je izmijenjena Odluka o visini stope i vrijednosti boda za obračun godišnje naknade za dozvole, kojom se utvrđuje visina stope obračuna godišnje naknada za dozvole u emitiranju za 2020. godinu u iznosu od 0,25 posto sa sadašnjih 0,50 posto od ukupnog prihoda korisnika dozvole u fiskalnoj 2019. godini, a rok plaćanja obračunate godišnje naknade prolongiran je do 30. septembra.

Kako su u saopćenju pojasnili ta odluka će stupiti na snagu nakon  objave u Službenim novinama Bosne i Hercegovine, a njenom primjenom umanjit će se rashodi korisnika dozvola u emitiranju za oko 185.000 KM.

Pored ove mjere, Vijeće je naložilo RAK-u da inicira proceduru donošenja odluke Vijeća ministara BiH na osnovu koje će  RAK uplatiti cjelokupan godišnji iznos državnog doprinosa za korištenje frekvencijskog spektra u ime svih korisnika dozvola u emitiranju, a koji su u obavezi plaćanja tog doprinosa direktnom uplatom u budžet.

Primjena te mjere umanjit će se rashodi korisnika dozvola u emitiranju u ukupnom iznosu od 643.520 KM.

– Pored inicijativa koje su Agenciji uputili Asocijacija elektronskih medija (AEM), Udruženje privatnih elektronskih medija (PEM) te Udruženje medijske industrije (UMI) RAK je prepoznao potrebu da donese mjere koje imaju za cilj pomoć korisnicima dozvola u emitiranju kako bi, u okolnostima trenutne zdravstvene krize, mogli očuvati nezavisnost te posao obavljati u skladu s najvišim profesionalnim novinarskim principima i načelima – kazao je generalni direktor RAK-a Predrag Kovač.

Ranije je, na inicijativu Ministarstva komunikacija i prometa BiH, RAK produžio važenje dozvole Odboru Sistema javnih RTV servisa u BiH za analogno zemaljsko emitiranje RTV signala na neodređeno vrijeme i pod istim uvjetima, a minimalno do prestanka vanredne situacije u BiH proglašene zbog pandemije.

Također, Ministarstvo je zatražilo od RAK-a da se odgodi puštanje digitalnog signala Multipleksa C do daljnjeg, jer to može izazvati velike posljedice na realiziranje signala Javnih RTV servisa u BiH u vrijeme kada je proglašeno stanje prirodne i druge nesreće i kada se putem analognog signala Javnih RTV servisa realizira specijalni program za izvođenje školske nastave.

About The Author