Uprava za indirektno oporezivanje otpušta zaštićenog prijavitelja korupcije

Prvostepena disciplinska komisija Uprave za indirektno oporezivane (UIO) Bosne i Hercegovine kaznila je prestankom radnog odnosa uposlenika Emira Mešića, koji ima status “zviždača”, odnosno zaštićenog prijavitelja korupcije, zbog teže povrede službene dužnosti. Iz UIO-a su za Balkansku istraživačku mrežu Bosne i Hercegovine (BIRN BiH) potvrdili da je protiv državnog službenika Emira Mešića, raspoređenog u Odsjeku […]

Uprava za indirektno oporezivanje otpušta zaštićenog prijavitelja korupcije

Prvostepena disciplinska komisija Uprave za indirektno oporezivane (UIO) Bosne i Hercegovine kaznila je prestankom radnog odnosa uposlenika Emira Mešića, koji ima status “zviždača”, odnosno zaštićenog prijavitelja korupcije, zbog teže povrede službene dužnosti.

Iz UIO-a su za Balkansku istraživačku mrežu Bosne i Hercegovine (BIRN BiH) potvrdili da je protiv državnog službenika Emira Mešića, raspoređenog u Odsjeku za poreze u Regionalnom centru Tuzla na radnom mjestu viši stručni saradnik za obradu poreznih prijava u Grupi za obradu poreznih prijava, pokrenut disciplinski postupak rješenjem direktora uslijed postojanja osnovane sumnje da je učinio težu povredu službene dužnosti odnosno zloupotreba ili prekoračenje službenih ovlaštenja i narušavanje ugleda uprave.

– Nakon provedenog postupka, Prvostepena disciplinska komisija je donijela Rješenje kojim je istog oglasila odgovornim za težu povredu službene dužnosti koja mu se stavlja na teret, te mu izrekla jednu od propisanih disciplinskih mjera – prestanak radnog odnosa – kazali su u UIO-u te naglasili da predmetno rješenje nije konačno i da zaposleni ima mogućnost žalbe.

Mešić je proglašen odgovornim što je, prema navodima komisije, neovlašteno u više navrata tokom 2018. godine putem elektronske pošte pribavljao i prihvatao ponude za košenje trave i čišćenje asfaltnih površina od jedne firme, iako je znao da je UIO za ove poslove zaključio okvirni sporazum sa drugom firmom.

Disciplinska komisija je, prema rješenju u koje je BIRN BiH imao uvid, kao otežavajuću okolnost cijenila da Mešić nije postupao u skladu s pravilima službe, da je zanemario ugovornog dobavljača te da je samim takvim činjenjem nastala materijalna obveza za UIO u iznosu većem od 6.500 KM uvećano za iznos kamate.

Od olakšavajućih okolnosti, komisija je cijenila da se radi o zaposlenom ocu troje djece koji do sada nije bio konačno disciplinski kažnjavan, ali i zaključila da one nisu mogle biti od bitnog uticaja na odluku o izrečenoj disciplinskoj mjeri.

Ranije je prvostepena disciplinska komisija UIO-a u drugom predmetu zbog neovlaštenog davanja izjave za BIRN BiH, koju su potom prenijeli drugi web portali, izrekla sankciju degradiranja na niže radno mjesto ili nižu kategoriju u okviru radnog mjesta u trajanju od 12 mjeseci.

Iz UIO-a navode da su u disciplinskom postupku imali u vidu status zaštićenog prijavitelja koji je Mešiću dodijeljen od strane Agencije za prevenciju i borbu protiv korupcije (APIK), te se Uprava obratila Agenciji za stav i mišljenje o pravilnosti postupanja i primjene Zakona o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju u institucijama BiH.

– Od strane Agencije je, kao nadležnog organa, potvrđeno da dodijeljeni status zaposlenog ne abolira od obaveze poštivanja i postupanja u skladu sa zakonskim propisima i internim aktima institucije u kojoj je zaposlen, te da prema istom nisu učinjene štetne radnje – kazali su u Upravi za indirektno oporezivanje.

Napominju i da je po zahtjevu APIK-a u Upravi izvršen i inspekcijski nadzor od strane Upravnog inspektorata pri Ministarstvu pravde BiH, kojom prilikom nisu utvrđene nepravilnosti u postupanju UIO-a u odnosu na Mešića.

Direktor APIK-a Hašim Šabotić kaže da nije upoznat sa posljednjom disciplinskom odlukom UIO-a te navodi da ukoliko se Mešić obrati Agenciji sa zahtjevom da je njemu prestao radni odnos zato što je prijavio korupciju, onda će se preduzeti sve mjere da se on zaštiti i vrati na posao.

Šabotić pojašnjava da najprije treba tačno utvrditi da li je ostao bez posla zbog činjenice što je prijavio korupciju ili zbog eventualno njegovih propusta lakše ili teže povrede radne dužnosti u skladu sa podzakonskim aktima.

Izvor: detektor.ba

About The Author