U 2020. godini u BiH 26 slučajeva napada i pritisaka na novinare i medije

Političari veoma aktivni u pokušajima kontrole uređivačkih politika i kreiranja medijskih sadržaja

U 2020. godini u BiH 26 slučajeva napada i pritisaka na novinare i medije

Tokom 2020. godine registrirano je 26 slučajeva napada, prijetnji i pritisaka na novinare i medije u Bosni i Hercegovini, među kojima i tri fizička napada, šest prijetnji smrću te sedam napada i prijetnji upućenih medijskim kućama.

Linija za pomoć novinarima (FMHL), koja djeluje u okviru Udruženja BH novinari, prošle godine je zabilježila 69 slučajeva kršenja novinarskih prava i medijskih sloboda, u što spadaju i ugrožavanje radnih prava novinara, mobing, tužbe za klevetu i kršenje prava na slobodan pristup informacijama.

Ovi podaci izneseni su tokom predstavljanja izvještaja „Indikatori nivoa medijskih sloboda i sigurnosti novinara u BiH 2020.“ koji je nastao u okviru Regionalne platforme zapadnog Balkana za zagovaranje medijskih sloboda i sigurnosti novinara i uz podršku Evropske unije.

U izvještaju je istaknuto da je više od 88 posto javnih i privatnih medija u BiH pretrpjelo finansijsku štetu tokom pandemije, a najveći gubici odnose se na prihod od marketinga i drugih komercijalnih aktivnosti.

Autorica izvještaja Maja Radević iz Udruženja BH novinari istakla je da bh. vlasti ne pokazuju nikakvu volju za uspostavom fonda za pomoć medijima te da je BiH jedina država s područja zapadnog Balkana koja nije odobrila posebne pakete pomoći medijima u savladavanju ekonomskih posljedica pandemije.

– Sa druge strane, političari su veoma aktivni u pokušajima kontrole uređivačkih politika i kreiranja medijskih sadržaja. Posebno je zabrinjavajuće da se sve rjeđe se govori o javnom ugledu medija i očuvanju njihove nezavisnosti – dodala je Radević.

Prošlogodišnje istraživanje o medijskim slobodama koje su BH novinari radili u saradnji s Fondacijom Friedrich Ebert pokazalo je da više od 70 posto građana BiH smatra da sloboda medija u državi uopće nije ili je djelomično prisutna, a više od polovine građana naveli su da je politička zavisnost osnovna prepreka u radu medija u BiH.

Tokom 2020. godine najbrojniji su bili slučajevi prijetnji i zastrašivanja novinara, kao i različiti oblici pritisaka, koji su često dolazili od predstavnika institucija vlasti. Također, povećan je broj slučajeva prijetnji novinarima putem društvenih mreža, govora mržnje i online nasilja, a u najvećem broju ovakvih slučajeva napadači ne budu kažnjeni.

Prema registru Linije za pomoć novinarima, polovinom prošle godine bilo je aktivno 289 tužbi za klevetu protiv novinara i medija, a gotovo 80 posto tužbi protiv novinara i medija dolazi od političara i drugih javnih zvaničnika, a sve je veći broj tzv. SLAPP tužbi kojima se putem visokih odštetnih zahtjeva ciljano nastoji ugroziti finansijski opstanak medija.

Recenzentica izvještaja profesorica Lejla Turčilo s Fakulteta političkih nauka u Sarajevu navela je da su ovakva istraživanja izuzetna podloga za argumentaciju o ugroženosti novinara u BiH.

– U vremenu pandemije, kada smo se svi sklonili u kuće, novinari su radili upravo suprotno – izašli su na teren, suočeni s nepoznatim virusom, bez zaštitnih sredstava kojih nije bilo u tom trenutku i pokušavali da nas obavijeste šta se dešava. Mislim da su u kontekstu pandemije mediji, poslije zdravstvenog sektora, iznijeli najteži teret – kazala je profesorica Turčilo.

Neke od preporuka iz izvještaja su da se osiguraju uređivačku nezavisnost javnih emitera na nivou države i entiteta, kao i lokalnih javnih medija te donijeti Zakon o transparentnosti medijskog vlasništva i osigurati transparentno finansiranje medija iz budžetskih sredstava na svim nivoima vlasti.

Preporuka je i da se upute zahtjevi vlastima za formiranje posebnih fondova za pomoć medijima na kantonalnom, entitetskim i državnom nivou kako bi se barem djelomično sanirale ekonomske posljedice pandemije i izbjeglo gašenje pojedinih medija.

Potrebno je razviti i posebne institucionalne mehanizme i zakonska rješenja za borbu protiv govora mržnje, online nasilja i prijetnji novinarima na web-portalima i društvenim mrežama, te u skladu s preporukama Evropske komisije, izvršiti pritisak na nadležne institucije da osiguraju adekvatniju zaštitu novinara kroz izmjene krivičnog zakonodavstva i efikasno procesuiranje napada na novinare u okviru pravosudnog sistema.

Izvor: Udruženje BH novinari

About The Author