Sud BiH: Milović nezakonito imenovan za urednika Dokumentarnog programa BHT-a

BHRT je, prema presudi, obavezan Srđanu Šarencu nadoknaditi troškove parničnog postupka u iznosu od 3.369,60 KM

Sud BiH: Milović nezakonito imenovan za urednika Dokumentarnog programa BHT-a

Sud Bosne i Hercegovine 9. jula potvrdio je prvostepenu presudu o poništenju konkursa za izbor urednika Dokumentarno savremenog programa BHRT-a, u kojoj se navodi da je Tvrtko Milović nezakonito imenovan na poziciju urednika Dokumentarnog programa tog javnog servisa.

Imenovanje Milovića na poziciju urednika Dokumentarno-savremenog programa BHT1 u martu 2018. godine izazvalo je brojne polemike i negodovanja javnosti.

Jedan od kandidata za ovu poziciju bio je i nagrađivani filmski reditelj Srđan Šarenac koji je posredstvom advokata Linije za pomoć novinarima, koja djeluje u okviru Udruženja BH novinari, nakon imenovanja Milovića tužio BHRT.

Sud BiH je u maju 2019. godine donio odluku kojom je osporeno imenovanje Tvrtka Milovića za urednika Dokumentarno-savremenog programa. Iz presude je vidljivo da je konkurs za izbor urednika bio namješten, odnosno da je BHRT svjesno mijenjala uvjete u odnosu na one propisane Statutom, a kako bi Milović mogao biti izabran na tu poziciju.

Nakon presude, BHRT je 8. jula 2019. godine ponovo provela postupak izbora urednika Dokumentarnog programa i na tu poziciju ponovo imenovala Tvrtka Milovića, uz tvrdnju da se ostali kandidati „nisu odazvali na intervju“ i da su dostavili pismeno obavještenje da neće pristupiti intervjuu.

Međutim, Srđan Šarenac opet je podnio tužbu protiv BHRT-a, navodeći da ga o ponovnom postupku za izbor urednika niko s BHRT-a nije obavijestio, te da nije ni dobio poziv za intervju.

– Konstatacija da je obavljen intervju samo s kandidatom Tvrtkom Milovićem jer ostali kandidati, među kojima je i tužitelj se nisu odazvali na intervju i da su dostavili pismeno obavještenje da neće pristupiti istom su ostali nedokazani – navodi se u pravosnažnoj presudi Suda BiH, koja je donesena 9. jula.

U toku postupka BHRT nije dokazao da je Srđan Šarenac pismeno obavijestio BHRT da odustaje od intervjua te tvrdnja tužitelja da nije obaviješten o ponovnom provođenju izbora urednika Dokumentarno savremenog programa jer nikada nije primio poziv za intervju je sasvim osnovana.

– Osim što procedura nije provedena u skladu sa odredbom člana 60. Statuta BHRT-a, s obzirom da je proveden intervju samo s predloženim kandidatom, sasvim osnovano se postavlja pitanje kriterija za predlaganje najuspješnijeg kandidata, niti je dato obrazloženje u osporenoj odluci o imenovanju na osnovu čega je Upravni odbor ocijenio Tvrtka Milovića kao najuspješnijeg kandodata – rečeno je u presudi.

Sud je u presudi naložio i da je BHRT obavezan Srđanu Šarencu nadoknaditi troškove parničnog postupka u iznosu od 3.369,60 KM u roku od 15 dana od prijema presude.

Šarenca su u ovom predmetu zastupali advokati Advokatskog društva „Ademović, Nožica i partneri“ iz Sarajeva, koji već godinama uspješno sarađuju s Linijom za pomoć novinarima Udruženja BH novinari u slučajevima nezakonitih provedbi konkursnih procedura u medijima, radnih sporova i tužbi za klevetu protiv novinara i medija.

Izvor: Udruženje BH novinari

About The Author