REGIONALNA KONFERENCIJA: Sloboda medija i bezbjednost novinara na zapadnom Balkanu

Sigurnost novinara mora da bude apsolutna i beskompromisna i to je dominantna odgovornost svake države, jer je fenomen slobode osnova demokratskog društva – poručio je potpredsjednik Vlade Crne Gore Zoran Pažin. To je kazao otvarajući Regionalnu konferenciju “Medijske slobode na zapadnom Balkanu” na kojoj će tokom dva dana biti predstavljeni rezultati trećeg istraživanja provedenog u […]

REGIONALNA KONFERENCIJA: Sloboda medija i bezbjednost novinara na zapadnom Balkanu

Sigurnost novinara mora da bude apsolutna i beskompromisna i to je dominantna odgovornost svake države, jer je fenomen slobode osnova demokratskog društva – poručio je potpredsjednik Vlade Crne Gore Zoran Pažin.

To je kazao otvarajući Regionalnu konferenciju “Medijske slobode na zapadnom Balkanu” na kojoj će tokom dva dana biti predstavljeni rezultati trećeg istraživanja provedenog u okviru projekta Regionalna platforma zapadnog Balkana za zagovaranje slobode medija i sigurnosti novinara, koju implementiraju nacionalna udruženja novinara u Bosni i Hercegovini, na Kosovu, u Makedoniji, Srbiji i sindikat u Crnoj Gori.

Pažin smatra da veliku ulogu u medijima predstavlja i odgovornost, koju je nazvao ‘neophodnim naličjem slobode’ te naglasio da afirmacija odgovornosti medija predstavlja davanje mogućnosti novinarima da činjenice o kojima informiraju javnost smjeste u pravilan kontekst.

Međutim, istakao je da se i u unutar medijskih kuća treba voditi računa o egzistencijalnoj poziciji novinara koja se mora izdići na viši nivo.

Referirajući se na Crnu Goru, Pažin je kazao da je socio-ekonomski položaj novinara zabrinjavajući, da oko 800 novinara ima plaću ispod prosjeka te da svaki treći novinar mjesečno zarađuje manje od 400 eura.

Naglasio je i potrebu nezavisnosti medija u odnosu na vanjske utjecaje, ali posebno na nezavisnost novinara od nadređenih. Govoreći o problemu cenzure, iznio je podatak da oko 80 posto novinara ukazuje na pritiske unutar medijske kuće, a oko 53 posto na pritiske menadžera i vlasnika medija.

Ipak smatra da je sloboda medija takva oblast u kojoj se nikada ne mogu zadovoljiti svi segmenti, te da se u medije treba konstantno ulagati, jer se na taj način ulaže i u demokratiju, bez koje nema društvenog prosperiteta.

Šef Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori Aivo Orav istaknuo je da se sloboda medija mora poštovati te da novinari moraju biti u prilici da rade posao bez političkih ili nekih drugih pritisaka.

Istakao je da je sloboda govora jedan od ključnih faktora demokratskog društva te da država treba zaštiti medije, a posebno procesuirati napade na novinare.

Glavna istraživačica projekta Snežana Trpevska predstavila je komparative podatke istraživanja, do kojih promjena je došlo kada su u pitanju sloboda medija i sigurnost novinara u Crnoj Gori, Srbiji, Makedoniji, Bosni i Hercegovini i na Kosovu. Istakla je da su istraživane teme: nacionalno zakonodavstvo koje garantuje slobodu medija i njegovo provođenje u praksi, zatim položaj novinara u redakciji, profesionalna etika i nivo cenzure te sigurnost novinara i politika nekažnjivosti.

Predsjednica Sindikata medija Crne Gore Marijana Camović istakla je da su u okviru platforme formirali i jedinstvenu bazu podataka napada na novinare i medije na zapadnom Balkanu, gdje je registrovano oko 480 slučajeva.

Istakla je da su konstantno informirali javnost o tome te bili na usluzi novinarima, da je njih 400 tražilo pomoć.

Istraživanje za BiH provela je predstavnica Udruženja BH novinari Rea Adilagić koja je kazala da je medijska oblast u bosanskohercegovačkoj legislativi veoma dobro regulisana, ali da ipak postoje zakoni koje bi trebalo doraditi, usaglasiti zakone o kleveti na entitetskim nivoima, uvesti promjena u zakone o slobodi pristupa informacijama te ažurirati Zakona o komunikacijama na način da prati tehnološke promjene.

Također je istakla da značajan broj novinara radi neprijavljeno ili sa neadekvatnim ugovorom o radu, ali ni da potpisivanje ugovora ne pruža sigurnost u smislu punog uživanja prava koja proizilaze iz radnog odnosa. Naglasila je da je u 2018. godini povećan broj kršenja radnih prava i broj vođenih radnih sporova u odnosu na prethodne godine.

Dodala je da je do septembra 2018. godine registrovan 21 slučaj verbalnih i fizičkih napada na novinare, koji uzrokuju strah i neizvjesnost među novinarima.

Predstavljeni izvještaj „Indikatori nivoa medijskih sloboda i sigurnosti novinara 2018.“ je treće istraživanje provedeno u okviru regionalnog projekta Regionalna platforma Zapadnog Balkana za zagovaranje slobode medija i sigurnosti novinara. Izvještaj je nastavak polazne studije koja je detaljnije predstavila zakonodavstvo, socio-ekonomsku i političku situaciju po pitanju medijskih sloboda i sigurnosti novinara i koja je identifikovala ključne izazove i preporuke za novinarske asocijacije i ostale zainteresovane aktere.

Projekt Regionalna platforma Zapadnog Balkana za zastupanje slobode medija i sigurnosti novinara realizuju Nezavisno udruženje novinara Srbije, Udruženje/udruga BH Novinari, Hrvatsko novinarsko društvo, Udruženje novinara Makedonije, Udruženje novinara Kosova i Sindikat medija Crne Gore.

bhnovinari.ba

About The Author