ODRŽAN OKRUGLI STO „DIGITALIZACIJA – ŠTA NAKON 17.06.2015.?“

Regulatorna agencija za komunikacije (Agencija) je danas organizovala okrugli sto o temi „Digitalizacija – šta nakon 17.6.2015?“. Današnji skup je još jedan u nizu sličnih aktivnosti koje je Agencija organizovala u proteklim godinama upozoravajući na važnost provođenja procesa digitalizacije tv emitovanja u BiH. Učesnicima okruglog stola su danas predstavljene i moguće negativne posljedice s kojima […]

ODRŽAN OKRUGLI STO „DIGITALIZACIJA – ŠTA NAKON 17.06.2015.?“

Regulatorna agencija za komunikacije (Agencija) je danas organizovala okrugli sto o temi „Digitalizacija – šta nakon 17.6.2015?“.

Današnji skup je još jedan u nizu sličnih aktivnosti koje je Agencija organizovala u proteklim godinama upozoravajući na važnost provođenja procesa digitalizacije tv emitovanja u BiH. Učesnicima okruglog stola su danas predstavljene i moguće negativne posljedice s kojima će BiH i njeni građani biti suočeni ukoliko se ne ispoštuje krajnji rok za konačni prelazak na digitalno emitovanje do 17.06.2015.godine.

Ukratko, ukoliko ovaj rok ne bude ispoštovan, javni RTV servisi u BiH i većina komercijalnih televizijskih stanica neće biti u mogućnosti da nastave emitovanje na dosadašnjim analognim frekvencijama, zbog čega će većina građana u BiH ostati bez mogućnosti prijema televizijskih signala.

Pitanje digitalizacije javnih RTV servisa je tretirano u jednakoj ravni s pitanjem digitalizacije komercijalnog sektora, a fokus današnje rasprave na okruglom stolu bilo je pronalaženje rješenja da se izbjegnu moguće negativne posljedice neispunjavanja tog roka.

Učesnici okruglog stola su zaključili da se Vijeću ministara BiH preporuči donošenje nekoliko interventnih mjera kako bi se maksimalno ubrzao proces digitalizacije u BiH:

a) S obzirom da je u toku realizacija projekta digitalizacije u multipleksu koji je namijenjen javnim RTV servisima, predlaže se povećanje njegovog kapaciteta primjenom najnovijih standarda digitalne TV u cilju stvaranja tehničkih pretpostavki za uključivanja i što većeg broja komercijalnih RTV stanica. Agencija se obavezala da u roku od 14 dana predloži tehničko rješenje ovih ciljeva i da ga uputi Ministarstvu prometa i komunikacija BiH;

b) Predlaže se Vijeću ministara BiH da što prije donese odluku kojom će ovlastiti Agenciju da raspiše tender za dodjelu posebnog multipleksa namijenjenog za komercijalne RTV stanice;

c) Ministarstvo prometa i komunikacija BiH će u ubrzanoj proceduri razmotriti prijedlog, obaviti neophodne konsultacije i isti uputiti Vijeću ministara BiH na usvajanje;

d) Sugerisano je javnim RTV servisima da bez odlaganja nastave sa realizacijom I faze projekta digitalizacije;

e) Sugerisano je Vijeću ministara BiH da bez odlaganja odobri upotrebu financijskih sredstava potrebnih za realizaciju II faze projekta digitalizacije javnih RTV servisa.

rak

About The Author