Nova studija EFJ: Održivo inovativno novinarstvo i novi poslovni modeli

Dobra praksa finansiranja uključuje stvaranje neprofitnih fondacija te postizanje da se mediji ne oslanjaju na jedan izvor finansiranja

Nova studija EFJ: Održivo inovativno novinarstvo i novi poslovni modeli
Foto: N1

Evropska federacija novinara (EFJ) objavila je izvještaj u kojem se ispituju inicijative koje imaju za cilj promoviranje održivog inovativnog novinarstva, uključujući i nove poslovne modele.

Izvještaj, koji je napisao međunarodni stručnjak za medije Marc Gruber, prati i ažurira prethodni izvještaj o digitalnom novinarstvu i novim poslovnim modelima iz 2018. godine.

U pozadini urušavanja tradicionalnog poslovnog modela za medije, novinarstvo se mora neprestano inovirati i postići finansijsku održivost.

Dokument ima šest odjeljaka i nudi brojne primjere i pristupe koji donose trendove i ideje za postizanje prijeko potrebne održivosti i inovacija.

Istraživanje je pokazalo da su uspješni mediji oni koji nude snažan angažman prema raznolikoj publici – od lokalnih do evropskih – i stvaraju saveze.

Dobra praksa finansiranja uključuje stvaranje neprofitnih fondacija te postizanje da se mediji ne oslanjaju na jedan izvor finansiranja.

– Tržišni neuspjeh u novinarstvu gura novinare na rub. S jedne strane, to je prilika za pokretanje novih nezavisnih inovativnih digitalnih start-upova s novinarstvom u fokusu i novinarima koji su njihovi izdavači – smatra direktorica EFJ-a koja je uređivala istraživanje Renate Schroeder.

S druge strane, napominje i da je ogroman izazov stvoriti ne samo novinarstvo za pismenu elitu već i uvesti nove modele koji podržavaju novinarstvo od javnog interesa u cjelini.

Izvještaj također naglašava ulogu sindikata i udruženja novinara u procesu inovacija, promoviranja i poticanjem inicijativa jer su novinarske organizacije odgovorne za promoviranje pluralističkog i raznolikog medijskog sistema kao i za saradnju s vlastima u svojim zemljama.

Cijeli izvještaj: EFJ

About The Author