Na američkoj crnoj listi i firma s kojom BiH ima ugovor o digitalizaciji RTV signala

Među ukupno sedam firmi iz BiH koje su dodate na OFAC-ovu listu sankcioniranih je i Sirius 2010

Na američkoj crnoj listi i firma s kojom BiH ima ugovor o digitalizaciji RTV signala

Među ukupno sedam firmi iz Bosne i Hercegovine koje su dodate na OFAC-ovu listu sankcioniranih je i Sirius 2010 – nositelj Konzorcija koji je na osnovu međunarodnog tendera izabran za provođenje druge faze digitalizacije RTV signala, čija je vrijednost 25,8 miliona KM bez PDV-a.

Ministar komunikacija i prometa BiH Edin Forto pozdravio je aktivnosti Ureda za kontrolu strane imovine Američkog ministarstva finansija (OFAC) u cilju sprečavanja kršenja ili aktivnosti koje predstavljaju prijetnju provođenju Dejtonskog sporazuma, a naročito s cilju sprečavanja koruptivnog djelovanja.

S obzirom na novonastale okolnosti, Forto je Komisiji za praćenje provođenja projekta digitalizacije naložio da se dostavi izjašnjenje Konzorcija o tome da li je u skladu sa potpisanim Ugovorom u stanju realizirati opće i posebne uvjete uz tenderske dokumentacije te da sačine cjelovit izvještaj o provođenju projekta.

O detaljima ovog izvještaja, sa mišljenjima relevantnih institucija, bit će informirano Vijeće ministara Bosne i Hercegovine.

Ugovor sa Konzorcijem kojeg čine Sirius 2010 iz Banje Luke i Odašiljači i veze iz Zagreba, potpisan je u januaru ove godine na osnovu tendera koji je raspisan u mandatu prethodnog Vijeća ministara BiH sredinom 2022. godine i na koji su pristigle samo dvije prijave.

Na prijedlog Komisije za provođenje javne nabavke za digitalni prijenos i emitiranje, u julu prošle godine donesena je Odluka o jedinom kvalificiranom ponuđaču – Konzorciju koji predvodi Sirius 2010.

Nakon što su konačne akte donijeli Ured za razmatranje žalbi BiH i Sud BiH te na osnovu pozitivnog mišljenja Pravobranilaštva BiH, potpisan je ugovor sa Konzorcijem koji predvodi Sirius 2010.

Prethodni pokušaj provođenja javne nabavke za digitalizaciju RTV signala propao je 2017. godine kada na javni poziv nije zaprimljena nijedna kvalificirana ponuda.

Podsjetimo, ovu nabavku su pratile brojne kontraverze, cijela priča je dobila sudski epilog, a Forto je kazao da nije primijetio ništa kontraverzno u vezi odabirom ponuđača.

– Ovaj tender je jako često odgađan zbog prigovora i na samu tendersku dokumentaciju. Ministarstvo i Ured za žalbe su više puta reagirali na prigovore potencijalnih ponuđača, na samu specifikaciju, kako bi se što više neutralizirala mogućnost da se pogoduje jednom dobavljaču, ili možda manjoj grupi dobavljača – kazao je nakon odabira.

Bosna i Hercegovina je potpisivanjem Ženevskog sporazuma preuzela obavezu da do juna 2015. godine ugasi analogni televizijski signal i trenutno je jedina u Evropi koja nije okončala proces digitalizacije RTV signala.

Izvor: akta

About The Author