Izmjene Krivičnog zakona dodatno ograničavaju već ugroženu slobodu izražavanja

Inicijativa za monitoring evropskih integracija Bosne i Hercegovine pozvala vlasti u Republici Srpskoj da povuku Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona

Izmjene Krivičnog zakona dodatno ograničavaju već ugroženu slobodu izražavanja
Foto: Media.ba

Inicijativa za monitoring evropskih integracija Bosne i Hercegovine usprotivila se usvajanju Nacrta izmjena i dopuna Krivičnog zakona Republike Srpske, objavljenom na web stranici Ministarstva pravde Republike Srpske.

Te izmjene, kojima se između ostalog kriminalizira kleveta, su suprotne zahtjevima koje Bosna i Hercegovina mora ispuniti za otvaranje pregovora i punopravno članstvo u Evropskoj uniji, napominju iz Inicijative.

Upitna je stvarna opredijeljenost vlasti u Republici Srpskoj za zaštitu, odbranu i promociju ljudskih prava i sloboda obzirom da su ubrzo nakon dodjeljivanja kandidatskog statusa za Bosnu i Hercegovinu krenuli sa usvajanjem ovog i najavili usvajanje drugih restriktivnih zakona.

Bosna i Hercegovina, odnosno svi nivoi vlasti moraju garantirati slobodu izražavanja, medija i zaštitu novinara. Iz Delegacije EU u BiH upozoravaju da kriminalizacija klevete u Republici Srpskoj ima potencijal da pogorša ove slobode, ističući već postojeću praksu političara i javnih zvaničnika u BiH da koriste mogućnost tužbi kako bi zastrašili novinare i primorali ih na autocenzuru.

Na isto ukazuje i dio organizacija civilnog društva i medija iz Republike Srpske u nedavno potpisanoj deklaraciji „Zajedno protiv ograničavanja prava i sloboda”, odnosno prigovorima na Nacrt zakona.

– Donosioci odluka u BiH usko tumače prioritet 12, govoreći samo o osiguranju odgovarajućeg sudskog procesuiranja predmeta prijetnji i upotrebe nasilja nad novinarima i medijskim radnicima, odnosno osiguravanu finansijske održivosti sistema javnih RTV servisa – dodaju u saopćenju.

Pomenuti prioritet posebno ističe ove zadatke, ali samo njihovim ispunjenjem neće biti garantirana sloboda izražavanja, a sporni Nacrt i najave drugih zakonodavnih aktivnosti koje idu u smjeru restrikcija to dokazuju.

Osim što bi se usvajanjem Nacrta značajno ograničio već skučeni prostor za djelovanje organizacija civilnog društva u Republici Srpskoj, sami proces izmjene zakona iz kojeg je civilno društvo u potpunosti isključeno govore u kakvom okruženju trenutno rade.

Iako predlagač ističe da je kleveta krivično djelo i u nekim državama članicama Evropske unije, zanemaruju sudsku praksu i razvijenost demokratske kulture u tim zemljama.

Alternativni izvještaji Inicijative za monitoring evropskih integracija BiH i izvještaji Evropske komisije godinama upozoravaju da je pravosudni sistem u Bosni i Hercegovini neefikasan i pod stalnim pritiscima i/ili direktnim utjecajima političkih aktera.

Shodno tome, opravdana je zabrinutost da bi sporne izmjene i dopune bile korištene za ograničavanje slobode izražavanja novinarima, aktivistima, ali i svim građanima Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine.

Inicijativa je pozvala vlasti u Republici Srpskoj da povuku Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona Republike Srpske, a medije, organizacije civilnog društva, akademsku zajednicu i građanke Republike Srpske da javno reagiraju i ukažu na negativne posljedice koje usvajanje takvog zakona može imati po ostvarivanje prava i sloboda.

About The Author