GASI LI SE BHRT?

Upravni odbor BHRT-a se oglasio i upozorio javnost i nadležne vlasti da tri javna servisa u Bosni i Hercegovini ni na kraju januara 2016. godine nemaju regulisano pitanje naplate RTV takse, čime se produbljuje finansijska kriza javnih servisa. Iako su entitetske vlade podržale da dominantni telekom operateri nastave naplaćivati taksu na dosadašnji način u narednih […]

GASI LI SE BHRT?

Upravni odbor BHRT-a se oglasio i upozorio javnost i nadležne vlasti da tri javna servisa u Bosni i Hercegovini ni na kraju januara 2016. godine nemaju regulisano pitanje naplate RTV takse, čime se produbljuje finansijska kriza javnih servisa. Iako su entitetske vlade podržale da dominantni telekom operateri nastave naplaćivati taksu na dosadašnji način u narednih šest mjeseci, predložene izmjene zakona još nisu došle na dnevni red Vijeća ministara.

Produženje postojećeg sistema naplate takse predstavlja mjeru koja omogućava samo puko preživljanje javnog RTV emitiranja u BiH. Stabilnost finansiranja javnih servisa može se riješiti samo usvanjem novog modela naplate RTV takse, što je obaveza nadležnih vlasti, navode iz UO BHRT-a.

U sadašnjim uslovima BHRT-u mjesečno nedostaje 500.000 KM kako bi se odvijao minimalni proizvodni proces. Ako se pitanje takse žurno ne riješi BHRT-u prijeti finansijski krah jer je svakodnevno moguća blokada računa.

Upravi odbor BHRT prihvata svako rješenje koje će omogućiti stabilno finansiranje javnih RTV servisa.

bhrt.ba

About The Author