DESIR: POTREBNO JAČANJE MEDIJSKOG PLURALIZMA U BIH

Predstavnik OSCE-a za slobodu medija Harlem Désir, okončao je jučer svoju prvu zvaničnu posjetu Bosni i Hercegovini, naglašavajući potrebu jačanja medijskog pluralizma, uključujući poštivanje nezavisnosti i održivosti javnih servisa, kao i potrebu da se zaštiti sigurnost novinara u državi. Tokom trodnevne posjete, predstavnik OSCE-a za slobodu medija Désir se sastao sa ministrom vanjskih poslova Igorom […]

DESIR: POTREBNO JAČANJE MEDIJSKOG PLURALIZMA U BIH

Predstavnik OSCE-a za slobodu medija Harlem Désir, okončao je jučer svoju prvu zvaničnu posjetu Bosni i Hercegovini, naglašavajući potrebu jačanja medijskog pluralizma, uključujući poštivanje nezavisnosti i održivosti javnih servisa, kao i potrebu da se zaštiti sigurnost novinara u državi.

Tokom trodnevne posjete, predstavnik OSCE-a za slobodu medija Désir se sastao sa ministrom vanjskih poslova Igorom Crnadkom, ministricom za ljudska prava i izbjeglice, Semihom Borovac, predsjedavajućim Zajedničke komisije za ljudska prava Parlamentarne skupštine BiH, Borislavom Bojićem i zamjenikom ministra komunikacija i prometa, Sašom Dalipagićem, kao i sa predstavnicima medija i udruženjima novinara.

Na sastancima sa  predstavnicima vlasti, Désir je naglasio potrebu da se garantiraju nezavisni i održivi javni servisi, između ostalog putem provedbe relevantnih zakona i uspostave Korporacije javnih RTV servisa BiH, koja ima za cilj harmonizaciju njihovih aktivnosti.

Sigurnost novinara je također bila jedna od centralnih tema tokom sastanaka Harlema Désira. „Bilo kakav napad na novinara je napad na pravo društva da bude informisano“, naglasio je Désir, dodavši da takvi napadi moraju biti spriječeni, javno osuđeni kada se dogode i podrobno istraženi.

Potreba za većom transparentnošću medijskog vlasništva i finansiranja medija javnim sredstvima na svim nivoima je također naglašena, kao i potreba za poboljšanjem uvjeta u kojima rade novinari, kako bi se spriječila podložnost medija političkim i ekonomskim pritiscima.

Predstavnik OSCE-a za slobodu medija Désir održao je sastanke i sa predstavnicima Regulatorne agencije za komunikacije i medijskom zajednicom: Vijećem za štampu, Udruženjem BH novinari, Media centrom, i sa predstavnicima nekoliko medijskih kuća, uključujući posjetu redakciji dnevnog lista „Oslobođenje“. Također se sastao i sa predstavnicima međunarodne zajednice.

Désir će nastaviti blisku suradnju sa vlastima na poboljšanju zaštite i slobode medija u Bosni i Hercegovini.

About The Author