Ako će Pljevlja zaista biti nova Srebrenica, onda…

Zanoćite makar jednu noć u tom pitoresknom gradu, pa onda preispitajte tezu o izolovanim incidentima. Previše ih je da bi bili izolovani

Ako će Pljevlja zaista biti nova Srebrenica, onda…
Foto: BHRT.ba

 

Slobodarski pokret „Ne damo svetinje“ završio je razbijenim staklima na Islamskoj zajenici malog crnogorskog grada Pljevlja. Sopstvene svetinje najbolje se brane napadom na tuđe, to je odvajkada poznata činjenica na ovim prostorima. Nakon što su obznanjeni rezultati izbora u Crnog Gori, u Pljevljima je počelo divljanje nad Bošnjacima, nekoliko ih je pretučeno, a kolone pijanih slavljenika krstare gradom, poručujući „Turcima“ da je vrijeme za novu selidbu.

Na ovo je promptno reagirao Dritan Abazović, glavni lik historijskog izbornog zaokreta. Kao odgovoran i savjestan čovjek, odmah je odgovorio na poziv Islamske zajednice, nacrtao se u Pljevljima i poručio prestravljenim Bošnjacima da im on garantira bezbjednost. Garancija nije izdržala ni nekoliko sati. Čim je okrenuo leđa, polupana su stakla na vratima IZ, a gradom je osvanula zloslutna poruka: POLEĆELA CRNA PTICA, PLJEVLJA BIĆE SREBRENICA.

Tako se kao tačnim ispostavilo ono na šta lucidni posmatrači upozoravaju danima: Dritan Abazović nalazi se usred procesa (i njegova je centralna ličnost) koji ili ne razumije, ili razumije ali se pravi da ga ne vidi. Najjednostavnije rečeno, premala je i nevažana on figura za projekt koji se brižljivo priprema godinama i koji je upravo doživio početak realizacije. Asocijacije na blisku lokalnu i daleku globalnu prošlost su neodoljive. Srebrenica je prejak sinonim zla da bi se ovo moglo tumačiti kao postizborna opijenost. Isto je i s polupanim staklima i prebijenim pojedincima. Opijenost jeste, postizborna nije sigurno, nego govorimo o lancu događaja čije posljedice mogu biti nesagledive bude li se na njih gledalo kratkovidnim Dritanovim očima. Ako zbog izborne pobjede proplače ijedna majka, ako iko zanoći u strahu za sopstveni život, posao ili egzistenciju, onda to nije nikava pobjeda. I onda smo na početku nove neizvjesnosti koju je lako posmatrati s bezbjedne udaljenosti. Zanoćite makar jednu noć u Pljevljima pa onda preispitajte svoju žvaku o izlovanim incidentima.

Previše ih je da bi bili izolovani. (ok)

About The Author