Zatraženo usvajanje zakona kojim bi se Facebook i Google natjerali da plate porez u BiH

Najveće tehnološke kompanije nisu registrirane u BiH, niti imaju ovlaštenog zastupnika s kojim bi se moglo komunicirati

Zatraženo usvajanje zakona kojim bi se Facebook i Google natjerali da plate porez u BiH

Poslanik Socijaldemokratske partije (SDP) u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Saša Magazinović podnio je danas inicijativu za usvajanje Zakona o porezu na digitalne usluge prema kojem bi porez u BiH plaćale kompanije poput Facebooka, Googlea, YouTubea…

Inicijativom je zadužio Vijeće ministara Bosne i Hercegovine da, u roku od 60 dana, pripremi i u parlamentarnu proceduru dostavi zakon o porezu na digitalne usluge.

– Velike svjetske tehnološke digitalne kompanije u posljednjih nekoliko godina su znatno povećale oglašavanje, posredovanje i prodaju podataka o korisničkim interfejsima u BiH. Međutim, prema svim dostupnim informacijama, za te usluge ne plaćaju porez u BiH – navodi se u obrazloženju.

Trenutni zakonski okvir i načela oporezivanja su zastarjeli i temelje se na poslovnim modelima iz 20. vijeka, dodaje se. Pravo države, u ovom slučaju Bosne i Hercegovine, da ubire poreze trenutno je povezano s fizičkom prisutnošću kompanije (ili podružnice) u određenoj zemlji.

U Upravi za indirektno oporezivanje tvrde da najveće tehnološke kompanije, na čijim platformama se obavlja oglašavanje za prostor BiH, nisu registrirane u BiH, niti imaju ovlaštenog zastupnika s kojim bi se moglo komunicirati i dogovarati na koji način se poštuje pravni sistem zemlje.

U UIO također kažu da bi prema zakonu, obaveze prema državi za ove usluge, u slučaju kada velike platforme ne plaćaju porez, trebalo da plati fizička ili pravna osoba koja naručuje reklame, ali nisu mogli potvrditi da li se to u praksi dešava.

– Trenutni stav UIO BiH, prema kojem npr. osoba koja plaća reklamu na Facebooku treba da plati porez, a ne kompanija, je neodrživ i neprovediv. Uz to, velike tehnološke kompanije ne zarađuju samo od reklama, već i od prodaje informacija o njihovim korisnicima – navodi se u inicijativi.

Zbog potrebe pravednijeg oporezivanja digitalnih korporacija u Evropskoj uniji, Evropska komisija je pripremila Prijedlog direktive Vijeća o zajedničkom sistemu poreza na digitalne usluge, kojim se oporezuju prihodi od pružanja određenih digitalnih usluga i koji na nivou Evropske unije uvodi porez na digitalne usluge.

Države EU koje su odlučile uvesti porez na digitalne usluge na nacionalnom nivou, ne čekajući usvajanje direktive, su Francuska, Italija, Austrija, Velika Britanija, Poljska i Mađarska, a uvođenje zakona se planira u još šest zemalja EU. Trenutno se i u Hrvatskoj i Sloveniji radi na usvajanju Prijedloga zakona o porezu na digitalne usluge.

Zakon o porezu na digitalne usluge podrazumijeva uvođenje poreza na tri vrste digitalnih usluga. Prvo su usluge oglašavanja usmjerenog na korisnike interfejsa. Drugo su usluge posredovanja – stavljanja korisničkih interfejsa na raspolaganje korisnicima, bilo radi povezivanja korisnika i njihove interakcije, bilo radi razmjene robe ili usluga između korisnika. Treće su usluge prodaje podataka o korisnicima interfejsa.

Ovaj porez se ne bi odnosio na prihode malih razvojnih digitalnih firmi i krajnjih korisnika digitalnih usluga, već isključivo na tehnološke divove poput Facebooka, Googlea, YouTubea, Amazona, Applea…

– Prijedlog koji je u opticaju u drugim državama je da se porez odnosi samo na firme s godišnjim prihodima većim od 750 miliona eura na globalnom nivou i godišnjim prihodima od oporezivih digitalnih usluga s izvorom u jednoj od tih zemalja (u našem slučaju Bosni i Hercegovini) većim od 280.000 KM – zaključuje se u inicijativi.

Izvor: Klix

About The Author